كليد سوالات گروه پزشكي و زيست شناسي آزمون كارشناسي ارشد وزارت علوم سال ۱۳۸۶

.

كليد سوالات آمار زيستي وزارت علوم (تربيت مدرس) سال ۸۶

كليد سوالات آموزش بهداشت وزارت علوم (تربيت مدرس) سال ۸۶

كليد سوالات ايمني شناسي وزارت علوم (تربيت مدرس) سال ۸۶

كليد سوالات باكتري شناسي پزشكي وزارت علوم (تربيت مدرس) سال ۸۶

كليد سوالات بهداشت حرفه اي وزارت علوم (تربيت مدرس) سال ۸۶

كليد سوالات مهندسي بهداشت محيط وزارت علوم (تربيت مدرس) سال ۸۶

كليد سوالات حشره شناسي پزشكي وزارت علوم (تربيت مدرس) سال ۸۶

كليد سوالات خون شناسي(هماتولوژي) وزارت علوم (تربيت مدرس) سال ۸۶

كليد سوالات فيزيك پزشكي وزارت علوم (تربيت مدرس) سال ۸۶

كليد سوالات فيزيوتراپي وزارت علوم (تربيت مدرس) سال ۸۶

كليد سوالات فيزيولوژي پزشكي وزارت علوم (تربيت مدرس) سال ۸۶

كليد سوالات مامايي وزارت علوم (تربيت مدرس) سال ۸۶

كليد سوالات مجموعه ويروس شناسي وزارت علوم (تربيت مدرس) سال ۸۶

كليد سوالات مجموعه زيست شناسي وزارت علوم سال ۸۶ (كليه گرايشها)

كليد سوالات مجموعه زيست شناسي دريا وزارت علوم سال ۸۶ (كليه گرايشها)

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *