همه چیز درباره ارشد رشته پرستاری کودکان بازار کار آینده شغلی

همه چیز درباره ارشد رشته پرستاری کودکان بازار کار آینده شغلی در این مقاله توضیح داده خواهد شد تا متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد پرستاری کودکان با دید بازتری نسبت به انتخاب این رشته اقدام نمایند.

مقدمه:
کودکان به سبب آنکه قادر به دفاع از حقوق اجتماعی خود نیستند، ممکن است از جنبه¬های مختلف مانند نیازهای مرتبط با رشدونمو، پایش شاخص های سلامت جسم و روان، نیازهای فرهنگی اجتماعی و توجهات معنوی مورد غفلت قرار گیرند. برای پاسخگویی به این نیازها، رشته های تحصیلی گوناگونی در دنیا دایر شده است و دانش آموختگان این رشته ها در زمینه های مختلف تربیتی، حقوقی، پزشکی، مددکاری اجتماعی و نظایر آن، آموخته ها و مهارتهای خود را در جهت حمایت از کودکان در اختیار خانواده ها و جامعه قرار می دهند.
رشته پرستاری کودکان یکی از رشته های یادشده است که در حوزه سلامت در خدمت این قشر از جامعه قرار دارند. تلاش کمیته بازنگری این رشته بر آن بوده که با گنجاندن نیازهای آموزشی در برنامه، با تربیت نیروهای دانش¬پذیر، آگاه، خلاق، متبحر و دلسوز، در جهت خودباوری و خودکفایی و اعتلای سلامت کودکان گام بردارند.

عنوان و مقطع رشته:
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری کودکان

تعریف رشته پرستاري كودكان:
رشته پرستاری کودکان در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته شاخه ای از رشته پرستاری است که دانش آموختگان آن با کسب تبحر و مهارت کافی با محوریت ارائه مراقبت های جامع بالینی پرستاری از پیشگیری اولیه تا توان بخشی، در وضعیت سلامت و بیماری به کودک و به تبع آن، خانواده و جامعه، قادر خواهند بود که با بکارگیری اصول ارتباطات انسانی و اخلاق حرفه ای، نیازهای بیولوژیکی، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی مددجو را در عرصه خدمات پرستاری کودکان شناسایی کرده و به منظور تأمین، حفظ و ارتقای سلامت آنها اقدامات لازم را معمول دارند.
* در این برنامه، منظور از کودک، تا استقرار بخشهای نوجوانان در بیمارستانهای کشور، مددجویان زیر ۱۸ سال است.

شرایط و نحوه پذیرش در دوره:
–    قبولی در آزمون ورودی مطابق با ضوابط و مقررات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
–    دارا بودن مدرک کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته پرستاری، اخذ شده از داخل و خارج از کشور (مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

مواد امتحانی و ضرایب دروس در آزمون ارشد پرستاری کودکان:

ردیف

مواد امتحانی

ضرایب

۱

پرستاری داخلی – جراحی

منبع پیشنهادی: صفر تا صد پرستاری داخلی جراحی

۲

۲

پرستاری کودکان

۴

۳

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

۳

۴

پرستاری بهداشت جامعه

۲

۵

پرستاری بهداشت روان

۱

۶

زبان عمومی

۲

جمع

۱۴

جهت کسب اطلاعات از آخرین تغییرات در مدارک تحصیلی مورد پذیرش و مواد امتحانی و ضرائب آزمون ورودی برای رشته کارشناسی ارشد پرستاري داخلي، به دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های علوم پزشکی مربوط به آن سال تحصیلی و یا لینک های پایین صفحه مراجعه کنید.

جهت مشاهده مطالب مربوط به منابع کارشناسی ارشد پرستاری کودکان و مشاهده ظرفیت پذیرش و ضرایب دروس و مدارک مجاز به لینکهای پایین همین مطلب مراجعه کنید.

تاریخچه و سیر تکاملی دوره در جهان و ایران:
همگام با توسعه دانش و فناوری و نیاز به اعتلاء خدمات در نظام سلامت و رفاه اجتماعی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری کودکان در بیشتر دانشگاه های معتبر دنیا نظیر کانادا، آمریکا، انگلستان و استرالیا دایر گردید. در ایران با حمایت وزارت علوم و آموزش عالی وقت از سال ۱۳۵۴ مجوز برنامه های آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری که به همت پیش کسوتان این رشته خانم ها شفیقه هروآبادی و دکترسادات سید باقر مداح در انجمن پرستاری ایران تهیه و تدوین شده بود به مراکز آموزش عالی پرستاری دانشگاه ملی سابق (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعلی)، مرکز پزشکی ایران سابق، انستیتو عالی پرستاری فیروزگر و انستیتوی روانپزشکی ایران اعطا و رشته پرستاری کودکان در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در مهرماه سال ۱۳۵۵ در مرکز پزشکی ایران سابق به پذیرش دانشجو مبادرت کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری برنامه های کارشناسی ارشد پرستاری، دو برنامه آموزشی تحت عناوین آموزش پرستاری با پنج گرایش (داخلی و جراحی، کودکان، روان پرستاری، سلامت جامعه و مدیریت) و مدیریت خدمات پرستاری با چهار گرایش (داخلی و جراحی، کودکان، روان پرستاری، سلامت جامعه ) تصویب و به تدریج دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده های پرستاری وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی در استانهای دیگر کشور از سال ۱۳۸۱ موفق به اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری گردیدند. در آخرین مصوبات (سال ۱۳۷۴) پرستاری کودکان به عنوان یک گرایش در دو برنامه، دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش پرستاری و کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت خدمات پرستاری بوده است.

جایگاه یا جایگاه های شغلی دانش آموختگان:
۱٫    بیمارستان ها، مراکز بهداشتی – درمانی و مراکز توان بخشی در حیطه های پرستاری کودکان (دولتی – خصوصی)
۲٫    درمانگاه های کودکان
۳٫    مراکز مراقبتهای سرپایی از اطفال
۴٫    کانون های اصلاح و تربیت کودکان
۵٫    مدارس
۶٫    مراکز تحقیقات، شرکتهای دانش بنیان و مراکز رشد
۷٫    پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها
۸٫    کلیه سازمان ها و ارگان های نیازمند به خدمات پرستاری کودکان
فلسفه (ارزش ها و باورها):
در تدوین این برنامه، بر ارزش های زیر تأکید شده است:
•    انسان به عنوان جانشین خدا دارای کرامت، قداست، حرمت و منزلت والایی بوده و سلامت از حقوق اساسی او است.
•    انسان سالم محور توسعه پایدار است.
•    سلامت محوری و توجه به سه سطوح پیشگیری اولویت اول نظام سلامت است.
•    مشارکت و تصمیم گیری های مربوط به سلامت کودک و خانواده حق آنان است.
•    ارائه خدمات خانواده محور که از اهداف اصلی پرستاری کودکان است.
•    رعایت عدالت اجتماعی (برابری در بهره مندی از خدمات سلامت) در ارائه مراقبت های بهداشتی به مددجویان، بدون در نظر گرفتن اختلافات اقتصادی – اجتماعی، نژادی، مذهبی و جنسی ضروری است.
•    تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت کودک و خانواده هدف اساسی پرستاری کودکان است.
•    ارائه مراقبت به کودک براساس دیدگاه جامعه نگر و جامع نگر است.
•    برنامه های آموزش پرستاری در این مقطع به منظور تربیت افراد در راستای رشد، خلاقیت، ابتکار، شایستگی، خودباوری و دانش پذیری است.
•    آرمان این برنامه آموزشی تقویت روحیه یادگیری و خودآموزی است.
•    رعایت اخلاق حرفه های محور در ارائه خدمات پرستاری به کودک و خانواده ضروری است.
دورنما (چشم انداز)
در ۱۰ سال آینده، آموزش رشته پرستاری کودکان، متناسب با استانداردهای آموزشی جهان رشد خواهد کرد، نیازهای نظام سلامت به این نیروها تا حدود زیادی تأمین خواهد شد و این رشته از لحاظ تولید دانش مرتبط و کیفیت خدمات در منطقه از کشورهای برتر خواهد بود.

رسالت (ماموریت):
رسالت این دوره، تربیت پرستاران آگاه، کارآمد، متعهد، مسئولیت پذیر و پاسخگو است که با تلفیق و کاربرد علم پرستاری و سایر علوم سلامت و عملکرد مبتنی بر شواهد در عرصه های مختلف جامعه از قبیل مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی در حیطه پرستاری کودکان، مهارت های خود را در زمینه های مرتبط در اختیار جامعه قرار دهند.

پیامدهای مورد انتظار از دانش آموختگان:
دانش آموختگان این دوره قادر خواهند بود:
•    مراقبت های پرستاری را مبتنی بر فرآیند پرستاری: بررسی و ارزیابی، تشخیص، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی در عرصه های مرتبط ارائه دهند.
•    وضعیت سلامت کودک و خانواده را در موقعیت های مختلف پایش و پی گیری نمایند.
•    اقدامات لازم در راستای آموزش، حمایت و مشاوره را به کودک و خانواده ارائه نمایند.
•    برای شناسایی و حل مسائل سلامت کودک و خانواده، توان تصمیم گیری خلاق و مناسب را داشته باشند.
•    توانایی کار تیمی را در شرایط گوناگون در نظام سلامت را داشته باشند.
•    از توانمندی های لازم در امور پژوهش های کاربردی برخوردار باشند.
•    از فناوری ها و دانش روز مبتنی بر شواهد در جهت ارتقاء کیفیت مراقبت های کودکان بهره برداری نمایند.
•    یادگیرنده مادام العمر باشند.

نقش های دانش آموختگان در جامعه
–    مراقبتی- حمایتی
–    پیشگیری و مروج سلامت (براساس برنامه ها و دستورالعمل کشوری)
–    آموزشی – مشاوره ای
–    پژوهشی
–    تشخیصی (پایش)
–    مدیریتی و برنامه ریزی سلامت

وظایف حرفه ای دانش آموختگان به ترتیب هر نقش به شرح زیر است:
در نقش مراقبتی و حمایتی
–    برقراری ارتباط مناسب با مددجو، خانواده و اعضای تیم سلامت
–    ارائه خدمات مراقبتی – حمایتی مبتنی بر شواهد در سطوح مختلف پیشگیری به کودک و خانواده
–    بررسی نیازهای توانبخشی کودک و ارجاع به موقع بیمار به مراکز مربوطه

در نقش پیشگیری و مروج سلامت (براساس برنامه ها و دستورالعمل های کشوری)
–    پایش واکسیناسیون مددجویان و پیگیری تا حصول اطمینان
–    همکاری در برنامه های غربالگری مرتبط با نظام سلامت
–    پایش، رشد و تکامل کودک
–    ترویج تغذیه با شیر مادر
–    پایش تغذیه کودکان
در نقش آموزشی – مشاوره ای
–    آموزش مهارت فرزند پروری به خانواده
–    آموزش و ارائه مشاوره صحیح و روز آمد به کودک، خانواده و جامعه در ارتباط با سلامت کودکان در سطوح مختلف پیشگیری
–    مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان مقاطع پائین تر و کارکنان نظام سلامت در عرصه های ارایه خدمات سلامت
–    مشارکت در تدوین دستورالعملهای آموزشی مرتبط با رشته با مسئولین سلامت
–    مشارکت در تولید الگوها و بسته های آموزشی دانشجویان، همکاران و مددجویان
در نقش پژوهشی
–    شناسایی مشکلات موجود مرتبط با سلامت کودک
–    ارائه راه حلهای کاربردی مناسب برای مشکلات سلامت کودکان به مسئولین سلامت
–    مشارکت در انجام تحقیقات در زمینه های مرتبط و نشر نتایج آن
–    مشارکت در تدوین اولویت های پژوهشی و ارائه و اجرای طرح های بنیادی و کاربردی
–    انتقال دانش و به کارگیری نتایج تحقیقات در جهت توسعه و ارتقای سطح کیفیت خدمات بهداشتی – درمانی و توانبخشی
–    مشارکت در تولید دانش و فن آوری در زمینه کودک سالم و بیمار
–    مشارکت در تولید و معرفی الگوهای رشد و تکامل
–    مشارکت در تولید ابزارهای پژوهشی و شاخص های مربوط به سلامت کودکان
در نقش تشخیصی (پایش)
–    ارزیابی کودکان و خانواده آنها به منظور تشخیص نیاز مددجویان به خدمات پرستاری در بخشهای کودکان و عرصه های مرتبط
در نقش مدیریتی و برنامه ریزی سلامت
–    مشارکت در سیاست گذاری های بخش سلامت در حیطه مرتبط
–    همکاری در برنامه ریزی و اجرای برنامه های مرتبط با رشته در جامعه

توانمندی و مهارت های اصلی مورد انتظار
(Expected Competencies)
الف- توانمندیهای عمومی مورد انتظار: (General Competencies)
توانمندیهای عمومی مورد انتظار برای دانش آموختگان این مقطع عبارتند از:
* برقراری ارتباط با کودک و خانواده
* تعامل بین بخشی (برقراری ارتباط موثر سازمانی با اعضاء تیم سلامت)
* تفکر خلاق و نقادانه – استدلال و قضاوت بالینی
* ارائه مراقبت های براساس فرایند پرستاری

۱- گردآوری اطلاعات (Assessment):
–    اخذ شرح حال
–    تجزیه و تحلیل وضعیت سلامت کودکان
–    ارزیابی شرایط اقتصادی – اجتماعی خانواده
–    انجام معاینات فیزیکی
–    توجه به داده های کلینیکی و پاراکلینیکی
۲- تشخیص پرستاری (Nursing Diagnosis):
–    تعیین مشکلات سلامت کودک و خانواده
–    اولویت بندی مشکلات بالقوه و بالفعل سلامت کودک
–    تعیین علت مشکلات فوق
–    تشخیص پرستاری
–    تفسیر داده های مرتبط با آزمایشات، رشد و تکامل و عوارض دارویی و مطلع نمودن پزشک
۳- برنامه ریزی مراقبت (Planing):
–    تعیین نتایج مورد انتظار
–    طرح برنامه مراقبت پرستاری مبتنی بر نیاز فردی کودک و خانواده
۴- مداخلات پرستاری (Implementation):
–    ارائه مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد
–    رعایت اولویت ها در ارائه مراقبت ها
۵- ارزشیابی (Evaluation):
–    بررسی دستیابی به اهداف
–    باز خورد به مراحل قبل در صورت لزوم
–    ایجاد تغییرات لازم
۶- گزارش و ثبت (Documentation):
–    گزارش و ثبت اقدامات و مشاهدات پرستاری (مستندسازی)
* مراقبت و پایش کودکان:
–    تثبیت (Stability) و پایش علائم و نشانه های حیاتی نوزادان و کودکان
–    انجام محاسبات و اجرای دستورات دارویی
–    حمایتهای روانی از کودک و خانواده
–    انجام اقدامات مداخله ای (Procedures) مجاز برای نوزادان و کودکان
–    پایش رشد و تکامل کودک از نوزادی تا نوجوانی
–    پایش و انجام واکسیناسیون کودک طبق پروتکل های موجود
–    مراقبت های اختصاصی از نوزادان و کودکان به ویژه در زمینه زردی، سپتی سمی، تغذیه به ویژه در لب شکری و شکاف کام، مراقبت های تسکینی، نوزادان نارس، عفونتهای بیمارستانی، شیردهی مادران، دیالیز، ناهنجاریهای مادرزادی، سوختگی، جسم خارجی و فوریتهای دیگر.
–    آشنایی با روش استفاده از وسایل موجود در مراکز بهداشتی و بخش های کودکان
* آموزش – ارزشیابی مراقبتها و پایش:
* پژوهش و جستجوگری:
–    طرح مشکل
–    طراحی و تدوین پروپوزال
–    تدوین پرسشنامه روا و معتبر
–    گردآوری و تحلیل داده ها
–    تهیه گزارش و پژوهش
–    مدیریت پژوهش
–    توان استفاده از نتایج پژوهش در ارائه مراقبتها
–    نگارش مقاله علمی
* مدیریت:
–    پاسخگویی به کودک، خانواده و اعضاء تیم سلامت براساس اصول مراقبت خانواده محور
–    نیازسنجی
–    تصمیم سازی مبتنی بر شواهد
–    برنامه ریزی
–    سالم سازی و ایمنی فیزیکی و روانی محیط کار
–    پایش
–    نظارت و ارزشیابی
–    خود ارتقایی مدام العمر
–    حرفه گرایی

جهت مشاهده مطالب مربوط به منابع کارشناسی ارشد پرستاری کودکان و مشاهده ظرفیت پذیرش و ضرایب دروس و مدارک مجاز به لینکهای پایین همین مطلب مراجعه کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *