منابع کنکور کارشناسی ارشد هوشبری ۱۴۰۰

 منابع کنکور کارشناسی ارشد هوشبری ۱۴۰۰

منابع کنکور کارشناسی ارشد هوشبری ۹۹

منابع کنکور کارشناسی ارشد هوشبری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ پس از کشمکش بسیار در نهایت با عنوان کارشناسی ارشد آموزش هوشبری در دفترچه منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  ۱۴۰۰ بطور رسمی قرار گرفت. از همین رو داوطلبینی که قصد شرکت در کنکور کارشناسی ارشد رشته هوشبری را دارند می‌توانند از طریق منابع اعلام شده از سوی وزارت بهداشت برای شرکت در این آزمون آماده شوند. داوطلبین می‌توانند رفرنس‌هاس معرفی شده را مورد مطالعه قرار دهند یا مطابق با این رفرنس‌ها، کتاب‌های کمک آموزشی مناسب را تهیه نمایند.

منابع کنکور ارشد هوشبری رشته ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱
منابع اعلام شده از سوی وزارت بهداشت فیزیولوژی فیزیولوژی پزشکی گایتون
اصول و روش های بیهوشی اصول بیهوشی میلر

۲-J0hn Nagelhout. & Karen L.Zaglaniczny. Nurse Anesthesia. Elsevier / Saunders. Latest ed. 3- Nagelhout J. and et.al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest Ed.

بیهوشی بیماری های همراه ۱-Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingstone. 2-J0hn Nagelhout. & Karen L.Zaglaniczny. Nurse Anesthesia. Elsevier / Saunders. Latest ed. 3-Robert K. Stoelting; et.al. Anesthesia and Co-Existing Disease. Sunders/elsevier. Latest Ed.
داروشناسی اختصاصی هوشبری ۱- John Nagelhout. & Karen L.Zaglaniczny. Nurse Anesthesia. Elsevier / Saunders. Latest ed. 2-Robert K. Stoelting, Ronald D.Miller. Basics of Anesthesia. Churchill Livingstone.  Latest ed.
مراقبت های ویژه ۱-Paul Marino. The ICU book. Wolters Kluwer Health. Latest ed.
مبانی آموزش پزشکی مقدمات مديریت آموزش، دکتر علــﯽ علاقــه بنــد
اندازه گيری، سنجش و ارزشيابی آموزشی، دکتر علی اکبر
زبان عمومی ۱- Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson.

۲- KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill.

۳- Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT.

۴- Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni. Press.

۵- Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

۶- Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *