رشته شنوايي شناسي: معرفي، بازار كار كارشناسي و كارشناسي ارشد

معرفي:
اگر به ياري تو يك ناشنوا با دنياي آواها و نغمه‌ها آشنا شود، چه احساسي خواهي داشت؟ آيا فكري نمي‌كني كه اين لذت بزرگتر از همه لذت‌ها است؟ لذت اين كه يك ناشنوا با لبخندي شيرين به تو بگويد كه به ياري علم،‌انديشه و دست‌هاي پرمحبتت، براي اولين بار نغمه‌ پرندگان را شنيده است؟اين لذتي است كه بسياري از شنوايي شناسان با آن آشنا هستند. البته تجويز سمعك مناسب به ناشنوايان و كم‌شنوايان و ارائه آموزش‌هاي لازم براي چگونگي استفاده از آن، تنها يكي از زمينه‌هاي فعاليت متخصص شنوايي‌شناسي است. چرا كه رشته شنوايي‌شناسي داراي ابعاد بسياري است و در نتيجه زمينه‌هاي فعاليت آن نيز متعدد مي‌باشد.
رشته‌ شنوايي‌شناسي‌ داراي‌ چهار حيطه‌ اصلي‌ است‌ كه‌ عبارتند از:
۱ـ ارزيابي‌ و تشخيص‌ اختلالات‌ شنوايي‌ و تعادل‌ ۲ـ پيشگيري‌ و حفاظت‌ شنوايي‌، كه‌ به‌ بررسي‌ آلودگي‌هاي‌ صوتي‌ كارخانجات‌ و مراكز پر سروصدا مي‌پردازد و تلاش‌ مي‌شود تا خسارت‌هاي‌ ناشي‌ از آلودگي‌ صوتي‌ به‌ حداقل‌ برسد. ۳ـ توانبخشي‌ شنوايي‌، كه‌ شامل‌ ساخت‌ و تجويز انواع‌ قالب‌ گوش‌ و تجويز و ارزيابي‌ وسايل‌ كمك‌ شنوايي‌ مانند سمعك‌ مي‌شود. (بر خلاف‌ تصور عامه‌ مردم‌، سمعك،‌ يك‌ بلندگو نيست‌ كه‌ بتوان‌ آن‌ را از داروخانه‌ يا مركز ديگري‌ خريداري‌ كرد و استفاده‌ نمود بلكه‌ يك‌ شنوايي‌شناس‌ بايد با استفاده‌ از اطلاعات‌ علمي‌ خود و با توجه‌ به‌ مقدار شنوايي‌ فرد كم‌ شنوا، سمعك‌ را براي‌ گوش‌ او تنظيم‌ كند.) ۴ـ آموزش‌ به افراد كم‌ شنوا و ناشنوا، كه‌ در اين‌ حيطه‌ شنوايي‌شناس‌ به‌ فرد كم‌ شنوا طرز استفاده‌ از سمعك‌ را آموزش‌ داده‌ و او را با اصوات‌ مختلف‌ آشنا مي‌سازد و به‌ ناشنوا لب‌ خواني‌ و گفتارخواني‌ را آموزش‌ مي‌دهد.
توانايي‌هاي‌ لازم :
دقت‌، لازمه‌ رشته‌ شنوايي‌شناسي‌ است‌. چرا كه‌ اگر يك‌ شنوايي‌شناس‌، آزمايش‌هاي‌ مورد نياز را به دقت‌ انجام‌ ندهد، حتي‌ مي‌تواند باعث‌ يك‌ عمل‌ جراحي‌ بي‌دليل‌ شود. همچنين‌ دانشجوي‌ شنوايي‌شناسي‌ بايد به‌ علم‌ فيزيك‌ علاقه‌مند باشد و به‌ علوم‌ تشريح‌ و فيزيولوژي‌ به‌ ويژه‌ در زمينه‌ شنوايي‌ احاطه‌ داشته‌ باشد.
موقعيت‌ شغلي و بازار كار‌ در ايران‌ :
يك‌ پزشك‌ با معاينه‌ سطحي‌ گوش‌ بيمار، تنها مي‌تواند، سطح‌ پرده‌ گوش‌ را بررسي‌ كند اما وراي‌ پرده‌ را نمي‌تواند ببيند؛ يعني‌ براي‌ اطلاع‌ از وضعيت‌ گوش‌ مياني‌، گوش‌ داخلي‌، عصب‌ و مراكز شنوايي‌ مركزي‌ بايد از ابزارهاي‌ شنوايي‌شناسي‌ و متخصصان‌ اين‌ رشته‌ كمك‌ بگيرد. فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ مي‌توانند جذب‌ بيمارستان‌ها و درمانگاه‌هاي‌ گوش‌ و حلق‌ و بيني‌ شده‌ يا به‌ طور شخصي‌ همراه‌ با پزشك‌ گوش‌ و حلق‌ و بيني‌ كلينيك‌ شنوايي‌شناسي‌ داير كنند. اجراي‌ برنامه‌ حفاظت‌ شنوايي‌ در يك‌ كارخانه‌ كه‌ سروصداي‌ آن‌ بيش‌ از حد مجاز است‌، نياز به‌ همكاري‌ متخصصان‌ شنوايي‌شناس‌، پزشكان‌، كارشناسان‌ بهداشت‌ صنعتي‌ و مهندسين‌ اكوستيك‌ دارد. در كل‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ بازار كار فارغ‌التحصيل‌ شنوايي‌شناسي‌ بخصوص‌ در شهرهاي‌ كوچك‌ خوب‌ است‌.
كارشناسي اين رشته

دبيرخانه تخصصي: دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي

شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي در بيست و هشتمين جلسه مورخ ۲۵/۴/۸۴ براساس طرح دوره كارشناسي پيوسته رشته شنوايي شناسي كه به تاييد دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي رسيده است، برنامه آموزشي اين دوره را در چهار فصل (مشخصات كلي، برنامه، سرفصل دروس و ارزشيابي برنامه) بشرح پيوست تصويب كرد و مقرر مي دارد:

۱ – برنامه آموزشي كارشناسي پيوسته رشته شنوايي شناسي از تاريخ تصويب براي كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور كه مشخصات زير را دارند لازم الاجرا است.

الف – دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه زير نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اداره مي شوند.

ب- موسساتي كه با اجازه رسمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و براساس قوانين، تأسيس مي شوند و بنابراين تابع مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مي باشند.

ج – موسسات آموزش عالي ديگر كه مطابق قوانين خاص تشكيل مي شوند و بايد تابع ضوابط دانشگاهي جمهوري اسلامي ايران باشند.

۲ – از تاريخ ۲۵/۴/۸۴ كليه دوره هاي آموزشي و برنامه هاي مشابه موسسات در زمينه كارشناسي پيوسته رشته شنوايي شناسي در همه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مذكور در ماده ۱منسوخ مي شوند و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ياد شده مطابق مقررات مي توانند اين دوره را داير و برنامه جديد را اجرا نمايند.

۳ –مشخصات كلي، برنامه درسي، سرفصل دروس و ارزشيابي برنامه دوره كارشناسي پيوسته رشته شنوايي شناسي در چهار فصل جهت اجرا ابلاغ مي شود.


۱ نام و تعريف رشته

كارشناسي پيوسته (B.Sc.) رشته شنوايي شناسي (Audiology) شاخه اي از علوم توانبخشي است كه در آن فراگيرنده براساس برنامه اي مدون آموزش مي بيند تا ضمن حفاظت شنوايي و پيشگيري از اختلالات آن با تشخيص به موقع و مناسب اختلالات دستگاه شنوايي و تعادل و اتخاذ تدابير لازم از جمله مشاوره اديولوژيك و توانبخشي براي افراد دچار آسيب شنوايي و تعادل براساس آخرين اصول علمي و روش هاي رايج به ارتقاء سطح بهداشت جامعه كمك كند.

۲ تاريخچه رشته و پيشرفت هاي جديد:

رشته شنوايي شناسي (Audiology) علم شناخت سيستم شنوايي و تعادل و اختلالات آن مي باشد كه از جمله رشته هاي علوم توانبخشي است. فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي اين علم را به صورت پايه اي براي آمادگي فعاليت در عرصه هاي پيشگيري، ارزيابي، تشخيص اختلالات شنوايي و تعادل، انتخاب و ارزياب وسايل كمك شنوايي، نوتواني و بازتواني (درمان توانبخشي) افراد مبتلا به اختلالات شنوايي و تعادل آموزش مي بينند.

اين رشته در طول جنگ جهاني دوم و در ايالات متحده به صورت مستقل شكل گرفت و تا مقطع Ph.D ارتقاء يافته است.

مقطع كارشناسي رشته شنوايي شناسي در ايران از سال ۱۳۵۵ تاسيس گرديد و در حال حاضر تا مقطع كارشناسي ارشد ارتقاء يافته است.

۳ ارزشها و باورها (Values) (فلسفة برنامه):

گروه شنوايي شناسي دانشكده هاي توانبخشي براساس باورهاي ديني مبني بر حضانت از جسم و جان افراد جامعه باتوجه به نقش و اهميت حياتي شنوايي در يادگيري زبان گفتار و مهارت هاي ارتباطي (communication skills) و نيز ارتقاء سطح سلامت كه از مهمترين اهداف سازمان بهداشت جهاني و اولويت هاي برنامه هاي آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است، برنامه آموزشي خود را در حيطه هاي پيشگيري و حفاظت از شنوايي، تشخيص و توانبخشي، آموزش و مشاوره تدوين مي كنند تا با تربيت افراد مجرب و متعهد در حيطه علوم نظري و باليني رشته شنوايي شناسي با پژوهش و اتخاذ تدابير مناسب، نيازهاي بهداشتي جامعه را در زمينه شنوايي و تعادل مرتفع نمايد.

۴ رسالت برنامه آموزشي در تربيت نيروي انساني (Mission):

رشته شنوايي شناسي با استفاده از آموخته ها به منظور ارتقاء سطح آگاهي مردم در زمينه سلامت شنوايي و تعادل به شناخت عوامل تاثير گذار بر آنها پرداخته و با به كارگيري روشهاي غربالگري وحفاظت از شنوايي در جمعيت ها به پيشگيري از بروز اختلالات شنوايي و حفاظت آن مي پردازد و با بهره گيري از تكنيكهاي رايج باليني به ارزيابي و تشخيص مشكلات شنوايي و تعادل و تفسير نتايج حاصله، به گزارش آنها و ارجاع مناسب مي پردازد و با تجويز و ارزيابي وسايل كمك شنوايي، آموزش و مشاوره و توانبخشي سيستم شنوايي و تعادل، پژوهش و به اتخاذ تدابير مناسب مبادرت مي ورزد.

۵ چشم انداز برنامه آموزشي در تربيت نيروي انساني (Vision):

شنوايي شناسي با بهره گيري از روش هاي رايج، روز آمد و نوين برآمده از تلفيق تجربيات، پژوهش پايه – باليني و پيشرفت هاي فن آوري، ضمن همكاري با ساير تخصص ها (Team work)؛ سن تشخيص مشكل شنوايي و تعادل را به حداقل رسانده و با مديريت و اجراي غربالگري شنوايي و تعادل، جمعيت ها را بطور كامل پوشش دهد و با ارائه خدمات به موقع و مناسب توانبخشي، آموزش و مشاوره، فرصت هاي مساوي را براي افراد مبتلا به اختلالات شنوايي و تعادل ايجاد نمايد.

۶ اهداف كلي رشته (Aims):

* توانايي پيشگيري و حفاظت از آسيب شنوايي

* توانايي تشخيص اختلالات دستگاه شنوايي

* توانايي انجام توانبخشي براي افراد دچار اختلالات شنوايي

* توانايي مشاوره و آموزش افراد بزرگسال مبتلا به نقص شنوايي

* توانايي مشاوره و آموزش والدين داراي كودك كم شنوا

* توانايي مشاوره با كاركنان و كارفرمايان مراكز صنعتي، نظامي، اقتصادي و…

* همكاري در طرح هاي پژوهشي مرتبط با حيطه هاي شنوايي شناسي

۷ نقش دانش آموختگان در برنامه آموزشي (Role Definition):

– پيشگيري و حفاظت شنوايي

– تشخيصي مبتني بر آزمون هاي شنوايي شناسي

– توانبخشي براي افراد كم شنوا

– مشاوره شنوايي شناسي

– مديريتي

– آموزشي و پژوهشي

۸ وظايف حرفه اي دانش آموختگان (Task Analysis):

كارشناس شنوايي شناسي در نقش هاي فوق الذكر وظايف ذيل را به عهده دارد:

۱ – انجام برنامه هاي غربالگري شنوايي نوزادان، خردسالان و كودكان در سنين مدرسه

۲ – پيشگيري از آسيب شنوايي، حفاظت شنوايي، برنامه ريزي و انجام غربالگري در جمعيت هايي نظير مراكز صنعتي، كارگاهي، نظامي، اردوگاه ها و…، و ارايه مشاوره شنوايي شناسي در اين حيطه

۳ – آگاه سازي و آموزش عمومي درباره عوامل تاثيرگذار بر ايجاد اختلالات و آسيب هاي شنوايي و تعادل مانند: ازدواج فاميلي، انواع آلاينده ها و….

۴ – انجام معاينات باليني و آزمون هاي رفتاري و فيزيولوژيك (نظير ايميتانس اديومتري و (OAE براي بررسي عملكرد شنوايي در كودكان و بزرگسالان و تفسير نتايج آنها، و ارايه مشاوره شنوايي شناسي در اين حيطه

۵ – ارزيابي وزوز و توانبخشي آن با استفاده از انواع روشهاي غير دارويي و غير جراحي

۶- انتخاب، تجويز، ارزيابي، فيتينگ، كمك به سازگاري و توزيع وسايل كمك شنوايي و ارتباطي فردي و گروهي به منظور تقويت صداها و پيشگيري به موقع از عوارض سوء آسيب شنوايي جهت كمك به برقراري ارتباط و ارايه مشاوره شنوايي شناسي در اين حيطه

۷ – راهبري و اجراي برنامه هاي توانبخشي اديولوژيك شامل گفتار خواني، رشد مهارت هاي شنيداري (تربيت شنوايي) و رشد زبان و ارايه مشاوره شنوايي در اين حيطه

۸ – انجام توانبخشي شنوايي براي افراد كاشت پروتز شده

۹ – ارايه مشاوره شنوايي شناسي در حيطه شنوايي شناسي آموزشي مانند تعيين جايگاه آموزشي مبتلايان به اختلالات شنوايي

۱۰ – نظارت و پي گيري اجراي صحيح روش هاي برقراري ارتباط بين كم شنوايان، مربيان و غيره (براي مثال: نحوه برقراري ارتباط با كودك دو زبانه، برقراري ارتباط با كم شنوا در كلاس درس عادي و….)

۱۱ – تعيين، تجويز، كاربرد و تنظيم تجهيزات تقويت صوتي مناسب و روش هاي بهبود كيفيت صدا در محيط هاي آموزشي افراد مبتلا به اختلالات شنوايي

۱۲ – انجام پژوهش هاي مقدماتي (Primary Research) در زمينه هاي شنوايي و تعادل

۱۳ – همكاري در اجراي پژوهش هاي مربوط به اختلالات شنوايي و تعادل

۱۴ – اداره مراكز و دفاتر شنوايي شناسي

۹ استراتژي هاي اجرايي برنامه آموزشي:

برنامه آموزشي رشته شنوايي شناسي مبتني بر نيازهاي بهداشتي ملي و محلي بوده و بر پيشگيري، تشخيص و توانبخشي اختلالات شنوايي و تعادل براي ارتقاء سطح سلامت شنوايي و تعادل آحاد جامعه (Community Oriented) مبتني بر حل مشكلات (Problem solving) تأكيد دارد. همچنين در آموزش به دانشجويان، فعاليت در محيط كار واقعي مدنظر بوده و در روش هاي تدريس از فنون جديد آموزشي استفاده شده و برحسب شرايط، تلفيقي از محوريت دانشجو و مدرس (integration of student center and teacher center) فراهم مي شود و در عين حال بر خودآموزي (Self study) و يادگيري مستمر (Life long Education) و نيز آينده نگري توجه ويژه مي شود. بالاخره، در آموزش چگونگي ارائه خدمات شنوايي شناسي بر وظايف حرفه اي تاكيد شده و در حيطه توانبخشي به تساوي فرصت ها براي كم شنوايان و ناشنوايان و نيز توانبخشي و آموزش مبتني بر جامعه تأكيد مي شود.

برگزاري دوره هاي تكميلي متناسب با نياز جامعه و پيشرفت هاي علم شنوايي شناسي براي كارايي بيشتر فارغ التحصيلان، هر دو سال يكبار برنامه ريزي و بطور منظم اجرا مي شود. منابع دروس براساس شرايط موجود نوشته شده و هر دو سال يكبار قابل تجديدنظر است.

۱۰ شرايط و نحوه پذيرش دانشجو:

پذيرش دانشجو از طريق آزمون سراسري و بصورت متمركز خواهد بود.

۱۱ رشته هاي مشابه درداخل كشور: وجود ندارد.

۱۲- رشته هاي مشابه در خارج از كشور:

رشته مشابه اديولوژي (شنوايي شناسي) در خارج از كشور، رشته Audiospeech مي باشد. دو رشته ديگر به نام هاي Electrophysiology و Neruocognitive نيز در خارج از كشور مي باشند كه محتواي آنها، شاخه اي از رشته شنوايي شناسي را تاحدي پوشش مي دهد.

۱۳ شرايط مورد نياز براي راه اندازي رشته:

طبق ضوابط شوراي نظارت، ارزشيابي و گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي مي باشد.

۱۴- موارد ديگر (مانند بورسيه):

باتوجه به عدم امكان ادامه تحصيل فارغ التحصيلان شنوايي شناسي در بالاتر از مقطع كارشناسي ارشد و نياز روز افزون جامعه به ارائه خدمات تخصصي در اين رشته، توجه كافي به موارد ذيل شديداً احساس مي شود:

الف – تخصيص بورسيه داخل كه منوط به تاسيس دوره Ph.D شنوايي شناسي است.

ب- امكان ادامه تحصيل كارشناسان ارشد شنوايي شناسي در مقطع Ph.D رشته هاي مشابه يا مجاور.

ج – تخصيص بورسيه خارج براي مقطع Ph.D

د – تخصيص دوره هاي كوتاه مدت مطالعاتي و آموزشي در حيطه هاي تخصصي اين رشته در خارج از كشور.

مشخصات دوره كارشناسي پيوسته رشته شنوايي شناسي

مشخصات دوره:

نام دوره: كارشناسي پيوسته شنوايي شناسي

طول دوره: براساس آئين نامه آموزشي دوره مربوطه مي باشد.

نام درس و تعداد واحدهاي درسي:

تعداد كل واحدهاي درسي اين دوره ۱۳۰ واحد است كه دروس بصورت نظري، نظري – عملي، عملي و كارآموزي در عرصه برنامه ريزي شده است.

جدول تفكيك واحدهاي درسي برحسب نظري / عملي / كارآموزي

نوع واحد

نظري

عملي

كارآموزي

جمع واحد

عمومي

۲۰

۲

۲۲

پايه

۲۲

۲

۲۴

اختصاصي

۵۸

۴

۶۲

كارآموزي در عرصه

۲۲

۲۲

جمع واحد

۱۰۰

۸

۲۲

۱۳۰

تبصره: تعداد ساعات هر واحد درسي نظري ۱۷ ساعت، عملي ۳۴ ساعت، كارآموزي در عرصه ۵۱ ساعت، در طول هر نيمسال تحصيلي مي باشد.


جداول دروس دوره كارشناسي پيوسته شنوايي شناسي

الف جدول دروس عمومي

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعات دروس

پيشنياز

نظري

عملي

جمع

۱

دو درس از دروس مباني نظري اسلام*

۴

۶۸

۶۸

۲

يك درس از دروس اخلاق اسلامي*

۲

۳۴

۳۴

۳

يك درس از دروس انقلاب اسلامي*

۲

۳۴

۳۴

۴

يك درس از دروس تاريخ و تمدن اسلامي*

۲

۳۴

۳۴

۵

يك درس از دروس آشنايي با منابع اسلامي*

۲

۳۴

۳۴

۶

ادبيات فارسي

۳

۵۱

۵۱

۷

زبان انگليسي عمومي

۳

۵۱

۵۱

۸

تربيت بدني (۱)

۱

۳۴

۳۴

۹

تربيت بدني (۲)

۱

۳۴

۳۴

۸

۱۰

جمعيت و تنظيم خانواده

۲

۳۴

۳۴

جمع

۲۲

* تذكر: گذراندن اين دروس مطابق عناوين دروس عمومي معارف اسلامي مصوب جلسه ۵۴۲ مورخ ۲۳/۴/۸۳ شوراي عالي انقلاب فرهنگي (جدول بعد) است.

دروس عمومي معارف اسلامي

گرايش

كد درس

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت تدريس

پيشنياز

نظري

عملي

جمع

۱ – مباني نظري اسلام

۰۱۱

۰۱۲

۰۱۳

۰۱۴

انديشه اسلامي ۱ (مبدا و معاد)

انديشه اسلامي ۲ (نبوت و امامت)

انسان در اسلام

حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام

۲

۲

۲

۲

۳۴

۳۴

۳۴

۳۴

۳۴

۳۴

۳۴

۳۴

۲ – اخلاق اسلامي

۰۲۱

۰۲۲

۰۲۳

۰۲۴

فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)

اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم)

آيين زندگي (اخلاق كاربردي)

عرفان عملي اسلام

۲

۲

۲

۲

۳۴

۳۴

۳۴

۳۴

۳۴

۳۴

۳۴

۳۴

۳ – انقلاب اسلامي

۰۳۱

۰۳۲

۰۳۳

انقلاب اسلامي ايران

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

انديشه سياسي امام خميني (ره)

۲

۲

۲

۳۴

۳۴

۳۴

۳۴

۳۴

۳۴

۴ – تاريخ و تمدن اسلامي

۰۴۱

۰۴۲

۰۴۳

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

تاريخ تحليلي صدر اسلام

تاريخ امامت

۲

۲

۲

۳۴

۳۴

۳۴

۳۴

۳۴

۳۴

۵- آشنايي با منابع اسلامي

۰۵۱

۰۵۲

تفسير موضوعي قرآن

تفسير موضوعي نهج البلاغه

۲

۲

۳۴

۳۴

۳۴

۳۴

جمع

۱۲

۴۰۸

۴۰۸


ب:جدول دروس پايه دوره كارشناسي پيوسته شنوايي شناسي

كد درس

عنوان درس

واحد

ساعت تدريس

پيشنياز

نظري

عملي

جمع

نظري

عملي

جمع

۱

فيزيك صوت

۱

۱

۲

۱۷

۳۴

۵۱

۲

بهداشت عمومي

۲

۲

۳۴

۳۴

۳

روانشناسي عمومي

۲

۲

۳۴

۳۴

۴

آناتومي عمومي با تاكيد بر سر و گردن

۲

۱

۳

۳۴

۳۴

۶۸

۵

اصول توانبخشي

۲

۲

۳۴

۳۴

۶

ضروريات بافت شناسي و آسيب شناسي

۲

۲

۳۴

۳۴

۴

۷

آناتومي و فيزيولوژي مغز و اعصاب

۲

۲

۳۴

۳۴

۴

۸

فيزيولوژي عمومي

۲

۲

۳۴

۳۴

۴

۹

بيوشيمي

۱

۱

۱۷

۱۷

۱۰

راديولوژي سر و گردن

۱

۱

۱۷

۱۷

۴

۱۱

بيماريهاي مغز و اعصاب

۲

۲

۳۴

۳۴

۷

۱۲

ژنتيك در پزشكي

۱

۱

۱۷

۱۷

۱۳

بيماري هاي كودكان

۲

۲

۳۴

۳۴

۱۲

جمع

۲۲

۲

۲۴

۳۷۴

۶۸

۴۴۲

ج: جدول دروس تخصصي دوره كارشناسي پيوسته شنوايي شناسي

كد درس

عنوان درس

واحد

ساعت تدريس

پيشنياز

نظري

عملي

جمع

نظري

عملي

جمع

۱۴

آناتومي و فيزيولوژي دستگاه شنوايي و تعادل

۳

۳

۵۱

۵۱

۴

۱۵

رشد طبيعي زبان و گفتار

۲

۲

۳۴

۳۴

۱۶

مباني علم شنوايي

۲

۲

۳۴

۳۴

۱

۱۷

آكوستيك و سايكوآكوستيك

۲

۲

۳۴

۳۴

۱

۱۸

ارزيابي پايه شنوايي

۳

۳

۵۱

۵۱

۱۶

۱۹

اختلالات ارتباطي

۲

۲

۳۴

۳۴

۲۰

روانشناسي و مشاوره كم شنوايان

۲

۲

۳۴

۳۴

۳

۲۱

مباني زبانشناسي و آواشناسي اكوستيك

۳

۳

۵۱

۵۱

۱۷

۲۲

اختلالات زبان و گفتار

۲

۲

۳۴

۳۴

۱۵

۲۳

ارزيابي تكميلي شنوايي

۳

۳

۵۱

۵۱

۱۸

۲۴

كاربرد داروشناسي در شنوايي شناسي

۱

۱

۱۷

۱۷

۹

۲۵

آزمون هاي فيزيولوژيك شنوايي ۱

۳

۳

۵۱

۵۱

۱۸

۲۶

تجهيزات شنوايي و اصول كاليبراسيون آنها

۳

۳

۵۱

۵۱

۱۷

۲۷

بيماريهاي گوش و حلق و بيني و روشهاي درماني

۳

۳

۵۱

۵۱

۱۴

۲۸

اصول و مباني شنوايي شناسي توانبخشي

۲

۱

۳

۳۴

۳۴

۶۸

۱۹ و ۲۰

۲۹

زبان انگليسي تخصصي

۲

۱

۳

۳۴

۳۴

۶۸

۷ درس عمومي

۳۰

زبان آموزي به افراد كم شنوا

۲

۲

۳۴

۳۴

۲۲ و۲ ۸

۳۱

ارزابي تجويز و تنظيم وسايل كمك شنوايي و ارتباطي

۴

۴

۶۸

۶۸

۲۶ و ۲۸

۳۲

قالب گيري

۱

۱

۳۴

۳۴

۳۱

۳۳

آزمونهاي رفتاري سيستم مركزي شنوايي

۲

۲

۳۴

۳۴

۱۱ و ۲۳

۳۴

شنوايي شناسي صنعتي

۱

۱

۲

۱۷

۳۴

۵۱

۲۶

۳۵

آزمونهاي فيزيولوژيك شنوايي ۲

۲

۲

۳۴

۳۴

۱۴ و ۲۵

۳۶

شنوايي شناسي كودكان

۲

۲

۳۴

۳۴

۱۳

۳۷

تربيت شنوايي

۲

۲

۳۴

۳۴

۲۸

۳۸

شنوايي شناسي باليني

۲

۲

۳۴

۳۴

۳۳ و ۳۵

۳۹

مديريت در شنوايي شناسي

۱

۱

۱۷

۱۷

۴۰

سمينار در شنوايي شناسي

۲

۳۴

۳۴

جمع

۵۸

۴

۶۲

۹۸۶

۱۳۶

۱۱۲۲

د: جدول دروس كارآموزي در عرصه دوره كارشناسي پيوسته شنوايي شناسي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

تعداد ساعات

۴۱

كارآموزي ارزيابي شنوايي بزرگسالان ۱

۱

۵۱

۴۲

كارآموزي ارزيابي شنوايي بزرگسالان ۲

۱

۵۱

۴۳

كارآموزي ارزيابي شنوايي بزرگسالان ۳

۲

۱۰۲

۴۴

كارآموزي در درمانگاه ENT

۱

۵۱

۴۵

كارآموزي ارزيابي، تجويز و تنظيم وسايل كمك شنوايي و ارتباطي ۱

۱

۵۱

۴۶

كارآموزي ارزيابي شنوايي بزرگسالان ۴

۲

۱۰۲

۴۷

كارآموزي ارزيابي شنوايي كودكان ۱

۱

۵۱

۴۸

كارآموزي ارزيابي، تجويز و تنظيم وسايل كمك شنوايي و ارتباطي ۲

۱

۵۱

۴۹

كارآموزي ارزيابي شنوايي كودكان ۲

۱

۵۱

۵۰

كارآموزي غربالگري شنوايي نوزادان و كودكان

۱

۵۱

۵۱

كارآموزي ارزيابي وزوز و سيستم مركزي شنوايي

۱

۵۱

۵۲

كارآموزي ارزيابي شنوايي بزرگسالان ۵

۲

۱۰۲

۵۳

كارآموزي تربيت شنوايي ۱

۱

۵۱

۵۴

كارآموزي ENG و ERA

۱

۵۱

۵۵

كارآموزي ارزيابي، تجويز و تنظيم وسايل كمك شنوايي و ارتباطي ۳

۱

۵۱

۵۶

كارآموزي ارزيابي شنوايي كودكان ۳

۱

۵۱

۵۷

كارآموزي تربيت شنوايي ۲

۱

۵۱

۵۸

كارآموزي ارزيابي شنوايي بزرگسالان ۶

۲

۱۰۲

جمع

۲۲

۱۱۲۲

كارشناسي ارشد اين رشته

مقدمه:

شنوايي شناسي در حيطه‌هاي كاربردي باليني و توانبخشي در حال حاضر جايگاه ويژه‌اي را در ميان علوم توانبخشي به خود اختصاص داده است و با پيشرفتهاي شگرفي كه روز به روز در زمينه ابداع دستگاهها، تكنيك‌ها و روشهاي جديد در اين رشته صورت مي‌پذيرد، تربيت متخصصيني كارآمد و آشنا به جنبه‌هاي مختلف از ضروريات محسوب مي‌گردد.

كارايي شنوايي شناسي در امر پيشگيري در سطوح مختلف آن و در ارزيابي و تشخيص ضايعات مختلف سيستم شنوايي و نيز توانبخشي معلولين شنوايي ما را بر آن مي‌دارد تا به اين شاخه از علوم با ديدي گسترده تر نگريسته و نقائص آن را تا حد امكان مرتفع سازيم. براين اساس طرح برپايي دوره كارشناسي ارشد اين رشته باتوجه به اهداف و ضرورتهايي كه در پي به آنها اشاره خواهد شد ارائه مي‌گردد.

۱- تعريف و هدف

دوره كارشناسي ارشد شنوائي شناسي در طول دوره خود كارشناسان شنوائي شناسي پذيرفته شده را براي انجام فعاليتهاي شنوائي شناسي تربيت خواهد كرد و هدف آن:

الف – كسب توانايي‌هاي لازم جهت ارائه خدمات آموزشي

ب – آشنايي با روشها، وسايل و تكنيكهاي جديد ارزيابي ضايعات شنوايي و توانبخشي، (امر مهمي كه در دوره كارشناسي پرداختن به آن عملاً امكان پذير نمي‌باشد).

ج – مبادرت به فعاليتهاي پژوهشي كه زمينه ساز استقلال علمي و عملي رشته خواهد بود.

۲- طول دوره و شكل نظام: طول دوره كارشناسي ارشد شنوايي ۲ سال است و نظام آموزشي آن مطابق آئين نامه مصوب شورايعالي برنامه ريزي خواهد بود.

۳- تعداد و نوع واحد درسي:

تعداد كل واحدهاي درسي كارشناسي ارشد شنوايي ۳ واحد (به اضافه ۶ واحد پيش نياز كه در مجموع واحدها محسوب نمي‌گردد.

۱- تخصصي و اصلي                  ۲۳ واحد

۲- سمينار                                  ۲ واحد

۳- پايان نامه                              ۶ واحد

۴- شرايط اختصاصي:

۱- دارا بودن درجه كارشناسي شنوايي

۲- موفقيت در آزمون ورودي طبق ضوابط و مقررات تعيين شده

۵- نقش و توانائي:

فارغ التحصيلي كارشناسي ارشد رشته شنوايي قادر خواهد بود كه با بهره گيري از تكنيكهاي جديد و پيشرفته آزمايشگاهي و تفسير نتايج حاصله، به تشخيص كاملتر دست يافته و درصورت داشتن صلاحيت‌هاي لازم به امر آموزش و نيز پژوهش و تحقيق در زمينه هاي مختلف شنوايي علاوه بر انجام كليه وظايف روزمره يك كارشناس شنوايي كه شامل ارزيابي شنوايي كودكان و بزرگسالان در محيطهاي عادي و صنعتي و توانبخشي شنيداري معلولين شنوايي است بپردازد.

۶- ضرورت و اهميت طرح:

يكي از اثرات ضايعات شنوايي بالاخص در سنين بالا، ايجاد معلوليت ارتباطي است:

معلوليتي است كه مي‌تواند باعث ايجاد ناتوانايي‌هاي ذهني و عقلاني شده و روند رشد طبيعي گفتار و زبان كه مهمترين كانال كسب مهارتهاي ارتباطي و فراگيري است را دستخوش تغييرات نسبتاً جبران ناپدير نميد. بدين لحاظ شناسايي به «موقع» و «دقيق» اين ضايعات مي‌تواند كمك مؤثري در جلوگيري از پيشرفت ضايعات و در عين حال توانبخشي آن دسته از افرادي باشد كه از بروز ضايعات رنج مي‌برند.


برنامه دروس دوره كارشناسي ارشد

الف – دروس پيش نياز

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

۰۱

آشنايي با كامپيوتر

۳

۶۸

۳۴

۳۴

ترم اول

۰۲

آمار حياتي (۱)

۳

۵۱

۵۱

ترم اول

جمع

۶

۱۱۹

۸۵

۳۴

ب – دروس اصلي و تخصصي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

۰۳

نوروفيزيولوژي با تاكيد بر سيستم شنوايي و تعادل

۳

۵۱

۵۱

۰۴

تستهاي مركزي شنوائي

۲

۳۴

۳۴

۰۵

الكتريك رسپانس ايدومتري (E.R.A)

۴

۳۴

۶۸

۱۰۲

۰۶

الكترونيستاگموگرافي (E.N.G)

۴

۳۴

۶۸

۱۰۲

۰۷

توانبخشي ناشنوايان

۳

۵۱

۵۱

۰۸

اكوستيك صنعتي

۲

۱۷

۳۴

۵۱

۰۹

روش تدريس

۲

۳۴

۳۴

۱۰

روش تحقيق در علوم بهداشتي

۳

۱۷

۶۸

۸۵

۱۱

سمينار

۲

۶۸

۶۸

۱۲

پايان نامه

۶

جمع

۳۱

۲۴۲

۳۰۶

۵۵۸

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *