منابع توصيه شده رتبه ۲ کنکور کاردانی به کارشناسی بهداشت عمومی ۸۹

) معارف اسلامي

۱- معارف اسلامي ۱و۲ (انتشارات سمت)

۲- معارف اسلامي ۱ ( انتشارات نهاد رهبري)

*۳-معارف اسلامي( ويژه كارشناسي ناپيوسته): تشريح درس،نكته وتست-تاليف:علي اكبرفراهاني

۳) زبان انگليسي

۱- لغات: كتاب زبان انگليسي ۱،۲  و۳ دبيرستان، كتاب پيش دانشگاهي ۱و۲

كتاب A Basic Course In Reading English

۲- گرامركل دبيرستان وكتاب English Sentence Structure

*۳- كتاب زبان عمومي ( تاليف محمد رضا حبيب وند)

*۴- واژگان زبان عمومي( تاليف محمد رضا حبيب وند)

* منابع ذكر شده به عنوان كتاب هاي كمك آموزشي به شما داوطلبان گرامي معرفي شده اند وجهت مطالعه بيشتر مباحث مي توانيد به اين منابع مراجعه نماييد.

منابع مطالعاتي دوره سراسري كارشناسي ناپيوسته رشته ي بهداشت عمومي :

توضيح در مورد استفاده از منابع:

۱- منابع معرفي شده كامل ترين وجامع ترين منابع بوده كه علاوه بر مقطع كارشناسي ناپيوسته جهت مقطع كارشناسي ارشد نيز مورد استفاده قرارمي گيرند. لذا توصيه مي شود داوطلب  با مطالعه ي تست هاي سال هاي قبل وآزمون هاي آموزشي در سال هاي گذشته ، منابع علمي مورد نياز خود را تشخيص دهد وبه مطالعه ي آنها بپردازد.

۲- معرفي چند منبع دليل بر مطالعه ي قطعي وكامل همه آنها نيست، بلكه هرداوطلب مختار است هركدام از منابع معرفي شده را مطالعه نمايد. علت معرفي چند منبع به اين دليل است كه داوطلبان فقط با مطاله يك منبع نمي توانند ۱۰۰ درصد سؤالات را پاسخ دهند.

۳- چنانچه داوطلبان تست هاي ۱۰ سال گذشته كنكور را طبقه بندي نمايند به منابع عناوين عمده جهت سؤالات كنكور دست خواهند يافت وبه دنبال آن مي توانند از هريك ازمنابع ذكر شده جهت جمع آوري نكته وجزوه استفاده نمايند.

۱) كليات پزشكي وكمك هاي اوليه:

– كمك هاي اوليه وفوريت هاي شايع پزشكي- تاليف دكترمهندس خمسه

– جزوات كمك هاي اوليه هلال احمر

– كليات پزشكي- تاليف منير نوبهار

۲) آموزش بهداشت وارتباطات:

۱- درسنامه بهداشتي – كتاب دوم- كليات خدمات بهداشتي تاليف پارك جي – ترجمه دكتر شجاعي زاده تهراني – دكتر حسين افضلي

۲- آموزش بهداشت ترجمه فروغ شفيعي –اذن اله آذرگشب

۳- آموزش بهداشت دكتر محمدرضا شيدفر

۴- مقدمات تكنولوژي آموزشي – تاليف دكترمحمد احديان

۵- روانشناسي پرورشي در روانشناسي يادگيري آموزش تاليف دكتر علي اكبر سيف ،فصل پنجم

۳) بهداشت روان:

– بهداشت رواني براي كارشناسان بهداشتي – محمدبوالهري  WM-105

– آسيب شناسي رواني ، تاليف دكتر سعيد شاملو

۴) مديريت ونظارت در مراكز بهداشتي درماني كشور:

– مديريت وبرنامه ريزي در بهداشت- سعيد آصف زاده

– اصول برنامه ريزي بهداشتي – فربد عبادي آذر

– مديريت ونظارت به شبكه بهداشت- دكتر پيله وردي

– جلد دوم درسنامه بهداشتي جي پارك – ك –پارك- بخش برنامه ريزي خدمات بهداشتي وضميمه ها

۵) جمعيت شناسي وتنظيم خانواده:

– كتاب جمعيت شناسي وتنظيم خانواده – حلم سرشت

كتاب كنترل جمعيت وتنظيم خانواده–دكترحميدرضا صادقي پوررودسري–دكترسوسن تحويلداري

– جمعيت ، تنظيم خانواده وبهداشت باروري – حسين شجاعي تهراني (انتشارات سماط)

۶) واكسيناسيون ومصون سازي :

۱- درسنامه

۲- اصول واكسيناسيون دكتر باريك روش

۳- واكسيناسيون در كودكان دكتر فخر نوايي

۷) اصول تغذيه :

۱- اصول تغذيه كراس WB

۲- نقش تغذيه در پيشگيري ودرمان بيماري ها – مؤلف : محمدي زادگان

۳- اصول تغذيه رابينسون ،  ترجمه ناهيد خلدي

۴- اصول تغذيه – گيتي ستوده

۵- تغذيه ، پزشكي وبيماري ها، ترجمه حسن مظفري – فرزاد شيدفر

۸) آمار واصول اپيدميولوژي :

۱- آمار – دكتر كاظم محمد

۲- اصول اپيدميولوژي – نويسنده مازنر، مترجم : ملك افضلي

۳- اصول اپيدميولوژي ومبارزه با بيماري ها – مؤلف : محمد حسيني

۴- اپيدميولوژي پايه WHO – ترجمه دكتر شجاعي تهراني

۵- اپيدميولوژي بهداشت عمومي ومبارزه با بيماري ها – دكتر فربد عبادي

۹) اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران:

۱ُ- اپيدميولوژي وكنترل بيماريهاي شايع در ايران

مؤلف: دكتر فريدون عزيزي ، دكتر جان قرباني

۲- اپيدميولوژي باليني – مؤلف  ترجمه: دكترصادق حسن آبادي ، محسن جان قرباني ، انتشارات دانشگاه شيراز

۱۰) ميكروبيولوژي :

– قارچ شناسي : دكتر مسعود

– باكتري شناسي : خلاصه

– انگل شناسي : نووا برون

– ويروس شناسي : خلاصه تست هاي مجتمع فني تهران

۱۱) ايمني شناسي:

– چكيده ايمني شناسي بنجا

۱۲) فيزيك:

۱- فيزيك براي عموم ، ترجمه دكتر محمود بهار

۲- جزوات وكتاب هاي كمك آموزشي در مقاطع دبيرستان

۱۳) فيزيولوژي:

۱- فيزيولوژي پزشكي گايتون

۲- چكيده فيزيولوژي – دكتر درخشان ، انتشارات سماط

۱۴) بهداشت محيط :

۱- اصول ومباني بهداشت محيط – مولف: دل پيشه وحلم سرشت

۲- مباني بهداشت محيط ، مولف : دكتر شريعت

نويسنده: پويان افضلي(با نام كاربري: publichealth )
رتبه ۲ بهداشت عمومي دانشگاه آزاد سال۸۹

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *