کاردرمانی

دانلود رايگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد كاردرمانی

دانلود رایگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد کاردرمانی را می توانید بصورت کاملا رایگان از طریق لینک های زیر دانلود نمایید. توجه: فرمت فايل سوالات به صورت پي دي اف (PDF) مي باشد و براي باز شدن آن به برنامه اكروبات ريدر(Acrobat Reader) نياز است. دانلود رايگان سوالات آزمون ارشد کاردرمانی ۹۸ – ۹۷ دانلود رايگان […]ادامه مطلب .

روانشناسی بالینی

منابع کنکور ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت ۹۹-۱۴۰۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی بالینی بصورت آپدیت شده و به روز در این بخش از سایت قرار داده شده است. داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی بالینی می توانند منابع و کتاب های رفرنس اعلام شده از سوی وزارت بهداشت برای کلیه گرایش ها اعم از منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی بالینی […]ادامه مطلب .

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

دانلود رايگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

برای دانلود رايگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی به لینک های زیر مراجعه نمایید. توجه: فرمت فايل سوالات به صورت پي دي اف (PDF) مي باشد و براي باز شدن آن به برنامه اكروبات ريدر(Acrobat Reader) نياز است. دانلود رايگان سوالات آزمون ارشد رادیوبیولوژی ۹۴ – ۹۳ دانلود رايگان سوالات آزمون ارشد […]ادامه مطلب .

پرستاری

منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری ۱۴۰۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری کنکور وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی (منابع هر دو یکی است). همانطور که می دانید تاقبل از بهمن ماه ۹۳ گرایش های مختلف پرستاری هر کدام تحت عنوان یک رشته مستقل نام برده می شدند و کنکور چند سال اخیر نیز برای هر کدام یک دفترچه سوال متفاوت داده […]ادامه مطلب .

آموزش پزشکی

دانلود رايگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد آموزش پزشكی

برای دانلود رايگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد آموزش پزشكی به لینک های زیر مراجعه نمایید توجه: فرمت فايل سوالات به صورت پي دي اف (PDF) مي باشد و براي باز شدن آن به برنامه اكروبات ريدر(Acrobat Reader) نياز است. دانلود رايگان سوالات آزمون ارشد آموزش پزشكی وزارت بهداشت ۹۹ – ۹۸ (رایگان) دانلود رايگان سوالات […]ادامه مطلب .

مدیریت توانبخشی

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی

برای دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی به لینک های زیر مراجعه نمایید. توجه: فرمت فايل سوالات به صورت پي دي اف (PDF) مي باشد و براي باز شدن آن به برنامه اكروبات ريدر(Acrobat Reader) نياز است. دانلود رایگان سوالات آزمون ارشد مدیریت توانبخشی ۹۹ – ۹۸ دانلود رایگان سوالات آزمون ارشد مدیریت […]ادامه مطلب .

گفتار درمانی

دانلود رايگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد گفتار درمانی

دانلود رایگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد گفتار درمانی را می توانید بصورت کاملا رایگان از طریق لینک های زیر دانلود نمایید. توجه: فرمت فايل سوالات به صورت پي دي اف (PDF) مي باشد و براي باز شدن آن به برنامه اكروبات ريدر(Acrobat Reader) نياز است. دانلود رايگان سوالات آزمون ارشد گفتار درمانی ۹۹ – ۹۸ […]ادامه مطلب .

اقتصاد بهداشت

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت را بصورت کاملا رایگان و از طریق لینک های زیر می توانید دانلود کنید. توجه: فرمت فايل سوالات به صورت پي دي اف (PDF) مي باشد و براي باز شدن آن به برنامه اكروبات ريدر(Acrobat Reader) نياز است. دانلود رایگان سوالات ارشد اقتصاد بهداشت ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ […]ادامه مطلب .

حشره شناسی پزشکی

دانلود رايگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی

برای دانلود رايگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی به لینک های زیر مراجعه نمایید. توجه: فرمت فايل سوالات به صورت پي دي اف (PDF) مي باشد و براي باز شدن آن به برنامه اكروبات ريدر (Acrobat Reader) نياز است. دانلود رايگان سوالات آزمون ارشد حشره شناسی ۹۸ – ۹۷ دانلود رايگان سوالات آزمون […]ادامه مطلب .

مهندسی پزشکی بیومواد

دانلود رایگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد مهندسی پزشكی بیومواد

برای دانلود رایگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد مهندسی پزشكی گرایش بیومواد به لینک های زیر مراجعه نمایید. توجه: فرمت فايل سوالات به صورت پي دي اف (PDF) مي باشد و براي باز شدن آن به برنامه اكروبات ريدر(Acrobat Reader) نياز است. دانلود رایگان سوالات آزمون ارشد مهندسی پزشكی بیومواد ۹۹ – ۹۸ دانلود رایگان سوالات […]ادامه مطلب .