منابع آزمون كارشناسي ارشد گفتار درمانی ۱۴۰۰

منابع آزمون كارشناسي ارشد گفتار درمانی ۱۴۰۰

منابع کنکور ارشد گفتار درمانی کنکور ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ از سوی وزارت بهداشت اعلام شده است. رشته گفتار درمانی یکی از رشته‌های پرمتقاضی است. از همین رو سالانه تعداد زیادی از افراد متقاضی ورود ب این رشته هستند. این امر سبب می‌شود تا وزارت بهداشت هر ساله منابع مورد نیاز برای مطالعه این آزمون را اعلام ‌نماید تا متقاضیان شرکت در این رشته بتوانند، با استفاده از این منابع برای کنکور ارشد رشته گفتار درمانی آماده شوند. آشنایی با این منابع استفاده‌های متعددی دارد. زیرا این منابع رفرنس‌های اصلی طرح سؤال هستند. از همین رو، اگر فردی علاقه به مطالعه رفرنس نداشته باشد می‌تواند با تکیه بر این منابع کتاب‌های مناسبی را تهیه نماید. در ادامه این مطلب منابع کنکور ارشد گفتار درمانی برای آزمون سال ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ را معرفی کرده‌ایم. همچنین لینک دانلود رایگان نمونه سؤالات گفتار درمانی را نیز در این مطلب قرار داده‌ایم، تا داوطلبین بتانند با نحوه طرح سؤالات در آزمون، همچنین سؤال‌های تکراری در آن شوند.

منابع کنکور ارشد رشته گفتار درمانی سال ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

منابع اعلام شده از سوی وزارت بهداشت اختلالات بیمار ۱-Stemple J.C, Roy, N., Klaben B.K. (2014) Clinical Voice Pathology: Theory and Management, Fifth Edition. Plural Publishing
۲- Peterson-Falzone. Hardin-Jones. Karnell (2010) Cleft Palate Speech. Mosby
اختلالات واج شناختی و آوا شناسی ۱-Bernthal . Bankson N, Flipsen P . (2013) Articulation and phonological disorder USA.
۲-Duffy JR. (2013). Motor speech disorders: Substrates, differential diagnosis, and management (2nd Ed) St. Louis, Mo: Elsevier Mosby
۳-آواشناسی زبان فارسی، آواها و ساخت آوایی هجا.
اختلالات روانی گفتار ۱- Guitar, B(2014) stuttering . An integrated approach to its nature and treatment , Lippincott William
۲- Ward D.(2006).Stuttering and Cluttering: Frameworks for Understanding and Treatment. Routledge
اختلالات زبان در دوره رشد ۱- Paul, R. & Norbury, C. Language disorders from infancy through adolescence. St. Louis, Missouri: Elsevier, Mosby. 2012
۲- Owens, R.E. Language development, an introduction. 2012
۳-Snowling, M. Stackhouse, J. Dyslexia, speech and language: A practitioner’s handbook, 2nd ed. Whurr. 2006
۴-Cole EB. & Flexer C. Children with hearing loss developing listening and talking
زبان انگلیسی ۱٫ Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson.

۲٫ KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill.

۳٫ Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT.

۴٫ Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni. Press.

۵٫ Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

۶٫ Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *