منابع کنکور ارشد رشته فیزیوتراپی ۱۴۰۰

منابع کنکور ارشد رشته فیزیوتراپی ۱۴۰۰

منابع کنکور ارشد فیزیوتراپی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ توسط وزارت بهداشت اعلام شده است. اغلب افرادی که قصد شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی را دارند باید از مراجع طرح سؤال در این آزمون آشنا شوند. این افراد می‌توانند کتاب‌های مرجع منابع اعلام شده را خریداری نمایند و برای آزمون ارشد آماده شوند. این منابع می‌توانند برای افرادی که فرصت کافی برای مطالعه را ندارند، نیز مفید واقع شود. زیرا می‌توانند بر اساس این منابع کتاب‌های کنکوری و مرور سریع انتخاب نموده و خود را تا حدودی برای شرکت در این آزمون آماده نمایند. در ادامه این مطلب می‌توانید از منابع کنکور ارشد رشته فیزیوتراپی اطلاع یابید. در کنار آن نیز می‌توانید با دانلود رایگان نمونه سؤالات کنکور ارشد فیزیوتراپی از نحوه طرح سؤالات این امتحان نیز مطلع شوید

منابع کنکور ارشد رشته فیزیوتراپی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱
فيزيوتراپی در بيماريهای اعصاب،داخلی ۱ و۲ – قلبی، ریوی، روماتیسمی و پوستی ۱- Manual of physical therapy,  Otto D. Payton, Richard P. Di Fabio, Churchill Livingstone, 1989
۲- Clinics in physical therapy (series) By Longman Publishing Group
۳- Management of Common Musculoskeletal Disorders: Physical Therapy Principles and Methods. Darlene Hertling, Randolph M. Kessler, Lippincott Williams & Wilkins, 2006
۴- Tidy’s physiotherapy by Stuart Porter, Churchill Livingstone, 2013
۵- Umphred’s Neurological Rehabilitation, Rolando Lazaroو Sandra Reina-Guerra Myla Quiben, 6th Edition, Mosby, 2012
۶- Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems: Adults and Paediatrics, Jennifer A. Pryor, Ammani S Prasad, Churchill Livingstone, 2008
بیومکانیک ۱ و ۲و ۳ ۱- Joint Structure and Function: A Comprehensive Analysis, Pamela K. Levangie, Cynthia C. Norkin,  F.A. Davis Company; 5th edition, 2011
۲- Management of Common Musculoskeletal Disorders: Physical Therapy Principles and Methods. Darlene Hertling, Randolph M. Kessler, Lippincott Williams & Wilkins, 2006 3- The Physiology of the joints: volume 1, 2, 3 By Ibrahim Adalbert Kapandji, Churchill Livingstone. 4- Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for  Rehabilitation, by Donald A. Neumann, Mosby; 3rd edition, 2016
ارزشيابی
ارزشيابي و اﻧدازه گيري ۱- Muscles: Testing and Function with Posture and Pain, by Florence Peterson Kendall, Elizabeth Kendall McCreary, et al., Lippincott Williams & Wilkins; 5th Edition, 2005
۲- Daniels and Worthingham’s Muscle Testing: Techniques of Manual Examination, Helen Hislop, Dale Avers, Marybeth Brown, Saunders, 9th Edition, 2013
۳- Joint Range of Motion and Muscle Length Testing, Nancy Reese and William Bandy, 3rd Edition Saunders, 2016
تمرين درمانی ۱- Therapeutic Exercise for Body Alignment and Function, Marian Williams, Catherine A. Worthingham,et al. 2nd Edition, Literary Licensing, LLC; 3rd edition, 2012
۲- Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques, Carolyn Kisner and Lynn Allen Colby, F.A. Davis Company; 6th edition, 2012
۳- Clinical Decision Making in Therapeutic Exercise, Patricia E.Sullivan and Prudence D. Markos , Appleton & Lange, 1994
۴- Therapeutic Exercise for Physical Therapist Assistants, William D. Bandy and Barbara Sanders, 2nd Edition, 2008
۵- Physical Rehabilitation, Susan B O’Sullivan, Thomas J Schmitz, George Fulk, F. A. Davis Company, 5th Edition, 2006 6- Clinical Decision Making in Therapeutic Exercise, Patricia E. Sullivan, Prudence D. Markos, Appleton & Lange, 1995
الكتروتراپی ۱ و ۲ ۱- Clayton’s Electrotherapy: Theory and Practice, Angela Forster; Nigel Palastanga; E Bellis Clayton, CBS, 2005
۲- Electrotherapy Explained, Principles and Practice, Val Robertson, Alex Ward, John Low, Ann Reed, Butterworth-Heinemann, 2006
۳- Physical Agents in Rehabilitation, An Evidence-Based Approach to Practice, Michelle Cameron, 5th Edition, Saunders, 2017
ارتزو
ارتزو ﭘروتز ۱- Orthotics in Functional Rehabilitation of the Lower Limb, Deborah A. Nawoczenski, Marcia E. Epler, Saunders, 1997
۲- Saunders Manual of Physical Therapy Practice, 1st Edition, Rose Sgarlet Myers, 1st Edition, 1995
۳- Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation, Michelle M, Millee Jorge,,Caroline C. Nielsen,  Saunders; 3rd edition, 2012
زبان عمومی ۱- Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson.
۲- KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill.
۳- Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT.
۴- Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni. Press.
۵- Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.
۶- Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press.
منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت – کتاب زبان انگلیسی ۹۰ پلاس – منبع توصیه شده صفر تا صد زبان انگلیسی – جعبه‌ی سیاه زبان ارشد علوم پزشکی

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *