درصدهاي دروس پذيرفته شدگان رشته ژنتیک انساني آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت سال ۹۰ – ۸۹

كارنامه رتبه ۴ ژنتيك انساني آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت سال ۹۰ – ۸۹

بسمه تعالی

کارنامه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

ش.شناسنامه:

شماره کارت:

رشته امتحانی:

ژنتيك انساني

سهمیه امتحانی:

ازاد

نمره:

۳۱۵٫۵۰

رتبه در سهمیه:

۴

نمره آخرین فرد پذیرفته شده
سهمیه آزاد در دانشگاههای دولتی:

۲۵۱٫۲۵

نمره آخرین فرد پذیرفته شده آزاد
در دانشگاههای شعب بین الملل:

۲۲۴٫۵۰

درصد پاسخ صحیح
در هر درس

درس اول:  ۷۲٫۲۲

درس دوم: ۶۲٫۲۲
درس سوم: ۸۸٫۸۹
درس چهارم: ۵۵٫۰۰
درس پنجم: .۰۰
درس ششم: .۰۰
درس هفتم: .۰۰
درس هشتم: .۰۰
درس نهم: .۰۰

نتیجه نهایی:

قبول

علوم بهزيستي وتوانبخشي

دروس:

ژنتيك -زيست شناسي سلولي ومولكولي -بيوشيمي -زبان عمومي –

كارنامه رتبه ۷ ژنتيك انساني آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت سال ۹۰ – ۸۹

بسمه تعالی
کارنامه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

ش.شناسنامه:

شماره کارت:

رشته امتحانی:

ژنتيك انساني

سهمیه امتحانی:

ازاد

نمره:

۳۰۴٫۰۰

رتبه در سهمیه:

۷

نمره آخرین فرد پذیرفته شده
سهمیه آزاد در دانشگاههای دولتی:

۲۵۱٫۲۵

نمره آخرین فرد پذیرفته شده آزاد
در دانشگاههای شعب بین الملل:

۲۲۴٫۵۰

درصد پاسخ صحیح
در هر درس (اصلاح شد)

درس اول:  ۷۵٫۰۰

درس دوم: ۴۵٫۵۶
درس سوم: ۸۸٫۸۹
درس چهارم: ۵۳٫۳۳
درس پنجم: .۰۰
درس ششم: .۰۰
درس هفتم: .۰۰
درس هشتم: .۰۰
درس نهم: .۰۰

نتیجه نهایی:

قبول

علوم بهزيستي وتوانبخشي

دروس:

ژنتيك -زيست شناسي سلولي ومولكولي -بيوشيمي -زبان عمومي –

كارنامه رتبه ۹ ژنتيك انساني آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت سال ۹۰ – ۸۹

بسمه تعالی
کارنامه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

ش.شناسنامه:

شماره کارت:

رشته امتحانی:

ژنتيك انساني

سهمیه امتحانی:

ازاد

نمره:

۳۰۰٫۰۰

رتبه در سهمیه:

۹

نمره آخرین فرد پذیرفته شده
سهمیه آزاد در دانشگاههای دولتی:

۲۵۱٫۲۵

نمره آخرین فرد پذیرفته شده آزاد
در دانشگاههای شعب بین الملل:

۲۲۴٫۵۰

درصد پاسخ صحیح
در هر درس

درس اول:  ۷۴٫۴۴

درس دوم: ۵۱٫۱۱
درس سوم: ۸۰٫۰۰
درس چهارم: ۵۳٫۳۳
درس پنجم: .۰۰
درس ششم: .۰۰
درس هفتم: .۰۰
درس هشتم: .۰۰
درس نهم: .۰۰

نتیجه نهایی:

قبول

علوم بهزيستي وتوانبخشي

دروس:

 کتاب ژنتیک امری -زيست شناسي سلولي ومولكولي -بيوشيمي -زبان عمومي –

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *