درصدها و کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت ۹۰ – ۸۹

کارنامه رتبه ۱ کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی ۸۹

سال تحصیلی

۹۰ – ۸۹

رشته امتحانی

بیوشیمی بالینی

سهمیه امتحانی

آزاد

نمره

۴۰/۳۵۱

رتبه در سهمیه

۱

نمره آخرین فرد پذیرفته شده سهمیه آزاد در دانشگاههای دولتی

۰۰/۲۸۹

نمره آخرین فرد پذیرفته شده آزاد در دانشگاههای شعب بین الملل

۰۰/۲۶۱

درصد پاسخ صحیح در هر درس

۱-   بیوشیمی عمومی ساختمان و متابولی = ۲۰/۹۱

۲-   شیمی آلی و عمومی = ۸۹/۶۳

۳-   زیست شناسی = ۵۶/۸۰

۴-   زبان عمومی = ۰۰/۷۰

نتیجه نهایی

قبول  تهران

کارنامه رتبه ۶ کارشناسی ارشد بیوشیمی ۸۹

سال تحصیلی

۹۰ – ۸۹

رشته امتحانی

بیوشیمی بالینی

سهمیه امتحانی

آزاد

نمره

۰۰/۳۲۵

رتبه در سهمیه

۶

نمره آخرین فرد پذیرفته شده سهمیه آزاد در دانشگاههای دولتی

۸۰/۲۸۹

نمره آخرین فرد پذیرفته شده آزاد در دانشگاههای شعب بین الملل

۰۰/۲۶۱

درصد پاسخ صحیح در هر درس

۱-   بیوشیمی عمومی ساختمان و متابولی =  ۲۶/۸۴

۲-   شیمی آلی و عمومی = ۱۱/۶۱

۳-   زیست شناسی = ۰۰/۷۵

۴-   زبان عمومی = ۵۰/۶۲

نتیجه نهایی

قبول  اصفهان

کارنامه رتبه ۷۶ کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی ۸۹

سال تحصیلی

۹۰ – ۸۹

رشته امتحانی

علوم پزشکی در تغذیه

سهمیه امتحانی

آزاد

نمره

۸۰/۲۸۲

رتبه در سهمیه

۴۶

نمره آخرین فرد پذیرفته شده سهمیه آزاد در دانشگاههای دولتی

۸۰/۲۸۹

نمره آخرین فرد پذیرفته شده آزاد در دانشگاههای شعب بین الملل

۰۰/۲۶۱

درصد پاسخ صحیح در هر درس

۱-   بیوشیمی عمومی ساختمان و متابولی= ۳۱/۷۷

۲-   شیمی آلی و عمومی = ۵۶/۳۰

۳-   زیست شناسی = ۱۱/۸۶

۴-   زبان عمومی = ۳۳/۴۳

نتیجه نهایی

قبول  تبریز   بین الملل

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *