مددکاری اجتماعی

دانلود رايگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد مددكاری اجتماعی

برای دانلود رايگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد مددكاری اجتماعی به لینک های زیر مراجعه نمایید. توجه: فرمت فايل سوالات به صورت پي دي اف (PDF) مي باشد و براي باز شدن آن به برنامه اكروبات ريدر(Acrobat Reader) نياز است. دانلود رايگان سوالات آزمون ارشد مددكاری اجتماعی ۹۹ – ۹۸ دانلود رايگان سوالات آزمون ارشد مددكاری […]ادامه مطلب .

شنوایی شناسی

دانلود رايگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد شنوایی شناسی

برای دانلود رايگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد شنوایی شناسی به لینک های زیر مراجعه نمایید. توجه: فرمت فايل سوالات به صورت پي دي اف (PDF) مي باشد و براي باز شدن آن به برنامه اكروبات ريدر(Acrobat Reader) نياز است. دانلود رايگان سوالات آزمون ارشد شنوایی شناسی ۹۹ – ۹۸ دانلود رايگان سوالات آزمون ارشد شنوایی […]ادامه مطلب .

ارگونومی

دانلود رايگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد ارگونومی

دانلود رايگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد ارگونومی کنکور وزارت بهداشت، جهت دانلود نمونه سوالات کنکور ارشد این رشته می توانید از طریق لینک های زیر آن را بصورت مستقیم دانلود نمایید. توجه: فایلی که دانلود می شود به صورت پي دي اف (PDF) مي باشد و براي باز شدن سوالات به برنامه اكروبات ريدر(Acrobat Reader) […]ادامه مطلب .

پرستاری سالمندی

دانلود رايگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

برای دانلود رايگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد پرستاری سالمندی به لینک های زیر مراجعه نمایید توجه: فرمت فايل دفترچه سوالات زير به صورت پي دي اف (PDF) مي باشد و براي باز شدن آن به برنامه اكروبات ريدر(Acrobat Reader) نياز است. دانلود رايگان سوالات آزمون ارشد پرستاری سالمندی ۹۴ – ۹۳ دانلود رايگان سوالات آزمون […]ادامه مطلب .

علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی

دانلود رايگان سوالات آزمون ارشد علوم و صنایع غذایی

دانلود رایگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی را می توانید بصورت کاملا رایگان از طریق لینک های زیر دانلود نمایید. توجه: فرمت فايل سوالات به صورت پي دي اف (PDF) مي باشد و براي باز شدن آن به برنامه اكروبات ريدر(Acrobat Reader) نياز است. دانلود رايگان سوالات آزمون ارشد علوم و صنایع […]ادامه مطلب .

ارزیابی فناوری سلامت (HTA)

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت

برای دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت به لینک های زیر مراجعه نمایید. توجه: فرمت فايل سوالات به صورت پي دي اف (PDF) مي باشد و براي باز شدن آن به برنامه اكروبات ريدر(Acrobat Reader) نياز است. دانلود رایگان سوالات آزمون ارشد ارزیابی فناوری سلامت ۹۹ – ۹۸ دانلود رایگان سوالات آزمون […]ادامه مطلب .

انفورماتیک پزشکی

دانلود رايگان سوالات آزمون كارشناسي ارشد انفورماتيك پزشكي

برای دانلود رايگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد انفورماتیک پزشكی به لینک های زیر مراجعه نمایید توجه: فرمت فايل سوالات به صورت پي دي اف (PDF) مي باشد و براي باز شدن آن به برنامه اكروبات ريدر(Acrobat Reader) نياز است. دانلود رايگان سوالات آزمون ارشد انفورماتیک پزشكی ۹۹ – ۹۸ دانلود رايگان سوالات آزمون ارشد انفورماتیک […]ادامه مطلب .

کاردرمانی

دانلود رايگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد كاردرمانی

دانلود رایگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد کاردرمانی را می توانید بصورت کاملا رایگان از طریق لینک های زیر دانلود نمایید. توجه: فرمت فايل سوالات به صورت پي دي اف (PDF) مي باشد و براي باز شدن آن به برنامه اكروبات ريدر(Acrobat Reader) نياز است. دانلود رايگان سوالات آزمون ارشد کاردرمانی ۹۸ – ۹۷ دانلود رايگان […]ادامه مطلب .

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

دانلود رايگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

برای دانلود رايگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی به لینک های زیر مراجعه نمایید. توجه: فرمت فايل سوالات به صورت پي دي اف (PDF) مي باشد و براي باز شدن آن به برنامه اكروبات ريدر(Acrobat Reader) نياز است. دانلود رايگان سوالات آزمون ارشد رادیوبیولوژی ۹۴ – ۹۳ دانلود رايگان سوالات آزمون ارشد […]ادامه مطلب .

آموزش پزشکی

دانلود رايگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد آموزش پزشكی

برای دانلود رايگان سوالات آزمون كارشناسی ارشد آموزش پزشكی به لینک های زیر مراجعه نمایید توجه: فرمت فايل سوالات به صورت پي دي اف (PDF) مي باشد و براي باز شدن آن به برنامه اكروبات ريدر(Acrobat Reader) نياز است. دانلود رايگان سوالات آزمون ارشد آموزش پزشكی وزارت بهداشت ۹۹ – ۹۸ (رایگان) دانلود رايگان سوالات […]ادامه مطلب .