كلید سوالات آزمون دكترای تخصصی وزارت بهداشت سال ۸۹ – ۸۸

كلید سوالات آزمون دكترای 88

كلید سوالات آزمون دكترای تخصصی وزارت بهداشت سال ۸۹ – ۸۸

جهت دانلود كليد سوالات بر روي نام رشته كليك نمائيد.

آمار زيستي

اپيدميولوژي

اقتصاد سلامت

آموزش بهداشت

انگل شناسي پزشكي

ايمني شناسي پزشكي

باكتري شناسي پزشكي

بيولوژي توليد مثل

بهداشت محيط

بيوشيمي باليني

حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين

پرستاري دفترچه الف

پرستاري دفترچه ب

روانشناسي باليني

ژنتيك پزشكي

علوم تشريحي

علوم تغذيه

فارماكولوژي

فيزيوتراپي

فيزيولوژي

فيزيك پزشكي

قارچ شناسي پزشكي

مديريت خدمات بهداشتي و درماني

مديريت اطلاعات بهداشتي و درماني

ويروس شناسي پزشكي

بهداشت باروري دفترچه الف

بهداشت باروري دفترچه ب

مددكاري اجتماعي

هماتولوژي

گفتار درماني

كار درماني

زيست فناوري پزشكي

نانوفناوري پزشكي

پزشكي مولكولي

شنوايي شناسي

علوم اعصاب

علوم و صنايع غذايي

پروتئوميكس كاربردي

بهداشت حرفه اي

اعضاي مصنوعي

اخلاق پزشكي

سياستگذاري سلامت

مطالعات اعتياد

مهندسي پزشكي (ابزار)

مهندسي پزشكي (تصوير)

مهندسي بافت

انفورماتيك پزشكي

روانشناسي نظامي

سالمند شناسي

فيزيولوژي ورزش

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *