کلید نهایی آزمون ارشد پزشکی وزارت بهداشت ۹۰

کلید سوالات ارشد 90-91

کلید نهایی آزمون ارشد پزشکی وزارت بهداشت ۹۰

کلید نهایی سوالات آزمون کارشناسی ارشد پزشکی وزارت بهداشت ۸۶ برای هر رشته را در این مقاله مشاهده می کنید. لازم بذکر است علاوه بر کلید های هر رشته از طریق منوی سایت می توانید، دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد این سال و سایر سالها را برای رشته مورد نظر خود بصورت رایگان دانلود کنید.
همچنین از طریق منوی مصاحبه ، می توانید مصاحبه با نفرات برتر آزمونهای ارشد و دکتری وزارت بهداشت را در مورد رشته های ذکر شده در این صفحه را مشاهده کنید.

ضمنا با کلیک بر روی نام رشته خود در پایین ترین قسمت همین صفحه می توانید به سایر مطالب اعم از نمونه کارنامه های قبول شدگان وزارت بهداشت در سال قبل و همچنین منابع توصیه شده قبول شدگان و … دسترسی داشته باشید.

کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد پزشکی ۹۰

توجه: کلید سوالات زبان برای هر رشته بصورت یک فایل جداگانه در پایین صفحه قابل دریافت می باشد.

کلید نهایی سوالات ارشد رشته آموزش بهداشت ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته اپیدمیولوژی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته ارزیابی فناوری سلامت (HTA) 91 – 90

کلید نهایی سوالات ارشد رشته ارگونومی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته انفورماتیك پزشكی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته اقتصاد بهداشت ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته آموزش پزشكی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته آمار زیستی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته آناتومی” علوم تشریح ” ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته انگل شناسی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته ایمنی شناسی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته بهداشت حرفه ای ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته بهداشت محیط ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته بینایی سنجی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته بیوتكنولوژی پزشكی” زیست فناوری پزشکی  “91 – 90

کلید نهایی سوالات ارشد رشته بیوشیمی بالینی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته پرستاری ۹۱ – ۹۰ دفترچه الف

کلید نهایی سوالات ارشد رشته پرستاری ۹۱ – ۹۰ دفترچه ب

کلید نهایی سوالات ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه ۹۱ – ۹۰ الف

کلید نهایی سوالات ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه ۹۱ – ۹۰ ب

کلید نهایی سوالات ارشد رشته پرستاری سالمندی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI-ام آر آی) 91 – 90

کلید نهایی سوالات ارشد رشته حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته رفاه اجتماعی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته روانشناسی بالینی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته ژنتیك انسانی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته سم شناسی پزشكی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته سلامت و رسانه ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته شنوایی شناسی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته علوم تغذیه ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته علوم و صنایع غذایی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته فیزیك پزشكی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته فیزیوتراپی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته فیزیوتراپی ورزشی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته فیزیولوژی پزشکی 91 – 90

کلید نهایی سوالات ارشد رشته قارچ شناسی پزشكی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته کاردرمانی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته كتابداری و اطلاع رسانی علوم پزشكی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته گفتار درمانی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته مامایی ۹۱ – ۹۰ دفترچه الف

کلید نهایی سوالات ارشد رشته مامایی ۹۱ – ۹۰ دفترچه ب

کلید نهایی سوالات ارشد رشته مددكاری اجتماعی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته مدیریت توانبخشی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته مهندسی پزشكی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته میكروب شناسی پزشكی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته نانوتكنولوژی پزشكی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته ویروس شناسی پزشكی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته هماتولوژی” خون شناسی ” ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته نظارت بر امور دارویی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته میكروب شناسی مواد غذایی ۹۱ – ۹۰

کلید نهایی سوالات ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت ۹۱ – ۹۰

_______________________________________________________________

کلید نهایی سوالات زبان کارشناسی ارشد ۹۱ – ۹۰  رشته های پنج شنبه صبح

کلید نهایی سوالات زبان کارشناسی ارشد ۹۱ – ۹۰  رشته های پنج شنبه عصر

کلید نهایی سوالات زبان کارشناسی ارشد ۹۱ – ۹۰  رشته های جمعه صبح

دانلود رایگان دفترچه سوالات ارشد علوم پزشکی

برای دانلود رایگان دفترچه سوالات ارشد علوم پزشکی و کلید نهایی سوالات آزمون ارشد به لینک زیر مراجعه نمایید.

دانلود رایگان سوالات آزمون ارشد وزارت بهداشت ۹۹

کلید نهایی سوالات آزمون ارشد وزارت بهداشت ۹۹

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *