• شنبه, ۱۰ آبان , ۱۳۹۹
 استعداد درخشان ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۰-۹۹

استعداد درخشان ارشد

استعداد درخشان ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۰-۹۹

مهلت ثبت نام و ویرایش ارشد استعداد درخشان وزارت بهداشت ۹۹ تمدید شد.

ثبت نام استعداد درخشان ارشد

در خصوص ثبت نام استعداد درخشان بدون آزمون و با آزمون كارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشكی سال ۹۹

۱- کلیه متاقضیان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون واجد شرایط، که در آزمون کارشناسی ارشد ثبت نام و کد رھگیری دریافت کرده اند، باید از تاریخ ۱۲ لغایت ۱۴ مرداد ماه جاری از سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام این سھمیه با انتخاب گزینه الف اقدام نمایند.

۲- افراد متقاضی سھمیه استعداد درخشان بدون آزمون واجد شرایط که موفق به ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد نشده اند، میبایست طی زمان فوق الذکر ابتدا ثبت نام اولیه را انجام دھند.برای این کار گزینه ب را انتخاب کرده و ثبت نام را نھایی کرده و کد رھگیری دریافت کنند. سپس در ھمان زمان از طریق گزینه الف با وارد نمودن کد رھگیری نسبت به ثبت نام استعداد درخشان اقدام نمایند.

بسیار مھم: مرحله ب فقط یکبار انجامپذیر بوده و قابل ویرایش نمیباشد. ولی مرحله الف قابل ویرایش می باشد.

۳- کلیه افراد متقاضی استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون میبایست از تاریخ ۹۹/۵/۱۹ تا ۹۹/۵/۲۲ جھت ثبت نام در دانشگاه و معرفی به مرکز سنجش آموزش پزشکی، به دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه نمایند.

۴- انتخاب رشته محل ھمزمان با سایر داوطلبین عادی در تاریخھای اعلام شده در سامانه مرکز سنجش خواھد بود.(البته ھر گونه تغییر در زمانھای یاد شده از طریق سامانه مرکز سنجش اطلاع رسانی میگردد.)
۵- تغییر سھمیه استعداد درخشان پس از معرفی دانشگاه و ثبت در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی امکان پذیر نمی باشد.

۶- در صورت ھرگونه تغییر در مراحل، زمان یا روند موجود، مراتب از طریق ھمین سامانه اطلاع رسانی خواھد شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *