آزمون ارشد پرستاری اورژانس ۹۶-۹۵ در یک نگاه

منابع ارشد پرستاری اورژانس

آزمون ارشد پرستاری اورژانس ۹۶-۹۵ در یک نگاه

Emergency Nursing arshad 95

کلید واژه :  آزمون ارشد پرستاری اورژانس Suzanne C. Smeltzer . 11th . ed. Philadelphia : Lippincott Williams and Wilkins, Last Edition 2)Medical – surgical nursing: clinical management for positive outecomes / Joyce M . Black, Jane Hokanson Hawks -7 th . ed.- St. Louis: Elsevier Saunders, Last Edition 3)Phipp’s medical –surgical nursing : health and illness perspectives/ Frances Donovan Monahan …[et. al.] – ۸ th . ed.- St. Louis : Elsevier , Mosby , Last Edition پرستاری کودکان )۲ ( Wong’s nursing care of infants and children / Marilyn J . Hockenberry, David Wilson. 8 th . ed- St. Louis: Mosby, Elsevier, Last Edition پرستاری بهداشت جامعه )۲( ۱- Community and public health nursing/ Marcia Stanhope, Jeannette Lacaster.- 6 th . Ed- St. Louis : mosby, Last Edition 2- Community health nursing : theory and practice/ Claudia M. Smith, Frances A. Manure. – ۲ آزمون ارشد پرستاری اورژانس  th .ed. Philadelphia : W. B . Saunders, Last Edition -3 پارك ، جان اورت ، ۱۲۲۸ درسنامه پزشكي پيشگيري و اجتماعي – مولفان جي . اي . پارك . ك . پاركر، برگردان به فارسي حسين شجاعي تهراني – ويرايش هفدهم –تهران : سماط ، آخرين ويرايش -۴ برنامه و راهنمايي ايمن سازي )جلد ۶ ( . تهران : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت سلامت آخرين ويرايش پرستاری بهداشت مادران و نوزادان )۲( ۱- Maternity and women’s health care/ Deitra Leonard Lowdermilk, Shannon E. perry . – ۸ th . Ed.- St . Louis : mosby , Last Edition 2- Maternal and child health nursing : care of the childbearing and childrearing family/ Adele pillitteri- 5 th . ed. – Philadelphia: Lippincott Williamas and Wilkins, Last Edition روان پرستاری )۲( ۱- Psychiatric nursing care plans/ Katherine M. Fortinash, patricia A. Holoday Worret-5 th . ed . – St. Louis : Mosby, Elsevier, Last Edition 2- Mental Health nursing: an introductory text/ Barbara B . Bauer, Signes Hill/- Philadelphia: W. B . Saunders, Last Edition مدارک مجاز برای شرکت در آزمون كارشناسي پرستاري-فوريت هاي پزشكي  آزمون ارشد پرستاری اورژانس

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *