لوازم مصرفی آزمایشگاهی

تفاوت اصطلاح استریل کردن ضدعفونی و گندزدایی چیست؟

برای پی بردن به تفاوت اصطلاح استریل کردن ضدعفونی و گندزدایی باید دقت بسیاری به خرج داد. تمیز کردن از جمله کارهایی است که اکثر افراد در طول روز انجام می‌دهند. این تمیز کردن شامل تمیز کردن خانه، لوازم، محل کار، آزمایشگاه‌های مختلف و … است. بین ضدعفونی کردن واستریل نمودن تفاوت‌های زیادی وجود دارد […]ادامه مطلب .