عمومی

اختلالات متابولیکی مرتبط با هیدرات‌کربن کدامند؟

اختلالات متابولیکی مرتبط با هیدرات‌کربن مجموعه‌ای از اختلالات ارثی هستند. این اختلالات ارثی، دسته‌ای از عارضه‌های ژنتیکی هستند که منجر به مشکلات متابولیسمی می‌شوند. متابولیسم به‌تمامی واکنش‌هایی شیمیایی رخ‌داده در بدن گفته می‌شود که هدفشان تبدیل یا استفاده از انرژی است. موارد زیر نمونه‌های رایجی از متابولیسم هستند: تجزیه کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها و چربی‌های موجود در […]ادامه مطلب .

زیست شناسی کلیه گرایش ها

کربوهیدرات دارای چه ساختاری است؟ چند نوع کربوهیدرات وجود دارد؟

کربوهیدرات یکی از مولکول‌های زیستی متشکل از اتم‌های کربن (C)، هیدروژن (H) و اکسیژن (O) است. همچنین معمولاً با نسبت اتم هیدروژن و اکسیژن ۲ به ۱ ساخته می‌شود. این مولکول زیستی از گسترده‌ترین مواد آلی است. بر همین اساس می‌توان گفت در بدن انسان نقش حیاتی و مهمی را بر عهده دارد. نام این […]ادامه مطلب .