لوازم مصرفی آزمایشگاهی

تفاوت پلیت و پتری دیش

تفاوت پلیت و پتری دیش در چیست؟ پلیت نام دیگر پتری دیش است. این وسیله یکی از لوازم آزمایشگاهی مهم و پرمصرف است که در اکثر آزمایش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. پتری دیش‌ها دارای دو کفه هستند. یک قسمت به عنوان پایه عمل می‌کند و عمق کمتری دارد و سمت دیگر در پوش ظرف است. […]ادامه مطلب .