لوازم مصرفی آزمایشگاهی

کاربرد فالکون در کشت جنین چیست؟

کاربرد فالکون در کشت جنین یکی از هزاران کاربردهای این وسیله در آزمایشگاه‌های مختلف است. با توجه به گسترش و پیشرفت علم و توانایی پزشکان در زمینه کشت جنین و باروری همواره استفاده و کاربرد فالکون در کشت جنین رو به افزایش است. علاوه بر کشت جنین، فالکون کاربردهای گسترده‌ دیگری نیز دارد. از فالکون‌ها […]ادامه مطلب .