لوازم مصرفی آزمایشگاهی

فلاسک کشت سلولی چیست؟

فلاسک کشت سلول یکی از لوازم مهم آزمایشگاهی است که همواره در اکثر آزمایشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از سلول‌های حیوانات را می‌توان در خارج از بدن حیوانات تکثیر داد. سلول‌های جدا شده از بافت‌ها و اعضای بدن حیوانات می‌توانند در دمای مناسب مناسب و در یک محیط حاوی مواد غذایی و عوامل رشد […]ادامه مطلب .