توصیه های پزشکی

آیا می‌توان فشار خون بالا را با انجام ورزش کنترل

کنترل فشار خون بالا با ورزش یکی از روش‌هایی است که افراد با فشارخون بالا به سمت آن می‌روند. زندگی بشر همواره به سمت ماشینی شدن و فعالیت نداشتن پیش می‌رود، این امر باعث بروز مشکلات فراوانی در افراد می‌شود که یکی از این مشکلات فشارخون بالا است. در سراسر جهان از جمله ایران افراد […]ادامه مطلب .