بیماری های قلب و عروق

بیماری تترالوژی فالوت چیست؟ نشانه ها و روش های درمان

تترالوژی فالوت (Tetralogy Fallot) یک بیماری مادرزادی سیانوزی قلبی است که متشکل از چهار آنومالی که درنتیجه تنها یک نقص ایجادشده‌اند، است. این چهار آنومالی عبارت‌اند از: نقص دیواره‌ی بین بطنی (VSD) قرار گرفتن آئورت در محل غیرطبیعی (آئورت مستقیماً روی نقص دیواره‌ی بین بطنی واقع‌شده است) تنگی دریچه پولمونری هایپرتروفی بطن راست تنگی دریچه […]ادامه مطلب .