لوازم مصرفی آزمایشگاهی

انواع محیط کشت مورد استفاده در آزمایشگاه کدام هستند؟

انواع محیط کشت جهت کشت‌های سلولی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. از محیط‌های کشت سلولی مختلف جهت کشت انواع سلول‌ها و میکروب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاردبرد هر کدام از محیط‌های کشت متفاوت است. در ادامه توضیحات بیشتری در رابطه ا محیط‌های کشت سلولی و کاربردهای آن را عنوان خواهیم کرد تا با این محیط […]ادامه مطلب .