دسته بندی نشده لوازم مصرفی آزمایشگاهی

نقش اساسی اتوکلاو در آزمایشگاه چیست؟

نقش اتوکلاو در آزمایشگاه‌های مختلف بسیار پر رنگ است. به همین خاطر یکی از مهم‌ترین ارکان‌های آزمایشگاه محسوب می‌شود. این دستگاه با استفاده از حرارت بخار آب تحت فشار، جهت استریل سازی استفاده می‌شود. در واقع اتوکلاو برای استریل کردن مواد آزمایشگاهی، ظروف و لوازم مختلف به کار برده می‌شود. استریل کردن لوازم فرآیندی است […]ادامه مطلب .