آموزش بهداشت

منابع کنکور ارشد آموزش بهداشت ۱۴۰۰

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت کنکور ۱۴۰۰ توسط وزارت بهداشت اعلام شده است تا در اختیار داوطلبان قرار گیرد. آموزش بهداشت برای اغشار جامعه و تغییر رفتار اشتباه آن‌ها از ضروریات مهم برای فرهنگسازی در جامعه است. برای انجام این کار نیاز است که نیروی متخصص در این زمینه تربیت شود. از همین […]ادامه مطلب .