روان

سبک شخصیتی چه تاثیری در روابط بین فردی و رفتارهای

سبک شخصیتی شامل مجموعه‌ای از روش‌هایی است که هرکدام از انواع شخصیت‌ها در برخورد با استرس، مشکلات و هیجانات مثبت و منفی مورداستفاده قرار می‌دهند. آگاهی از سبک‌های مختلف شخصیت برای مقابله مؤثر با مشکلات متفاوت در زندگی بسیار مفید است. این در حالی است که روش‌های مقابله‌ای برای هر تیپ (نوع) شخصیت، عمیقاً با […]ادامه مطلب .