نوجوانان

دوستان و همسالان چه تاثیری در تحولات دوران نوجوانی دارند؟

دوستان و همسالان در دوره نوجوانی از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. نوجوانان به رفاقت و دوستی با گروه هم سن و سال اهمیت فراوانی می‌دهند. همچنین از زندگی همراه آن‌ها لذت می‌برند. اجتماع نوجوانان محیطی را فراهم می‌سازد که در شخصیت هریک از آن‌ها تأثیری عمیق دارد. دوستی‌ها، جذبه و کشش گروه هم سن و […]ادامه مطلب .