فیزیولوژی

مغز انسان از چند بخش اصلی تشکیل شده است؟

مغز انسان پایه و اساس دستگاه عصبی انسان است. از آن به‌عنوان دستگاه عصبی مرکزی یاد می‌کنند. این دستگاه در درون محفظه‌ای استخوانی شکل به نام جمجمه و ستون فقرات قرارگرفته و شامل اعصاب مغزی و نخاعی است. مغز حدود ۱۵۰۰ گرم وزن دارد. بافت مغز بیشتر از جنس چربی است. مغز است که تمام‌کارها […]ادامه مطلب .

فیزیولوژی

دستگاه عصبی خودکار شامل چه بخش هایی در بدن انسان

دستگاه عصبی خودکار یا خودمختار به بخش‌هایی از دستگاه عصبی بدن گفته می‌شود که موجب ثابت ماندن شرایط محیطی و داخلی بدن می‌شود. این دستگاه شامل نورون‌ها و رشته و الیاف‌های عصبی است. همچنین وظایفی مانند تنظیم و کنترل دستگاه‌های زیر را بر عهده دارد: تنفس گردش خون (فشارخون شریانی) گوارش دفع ادرار تعریق دمای […]ادامه مطلب .