ایمنی شناسی

ایمونولوژی چیست؟ معرفی اختلالات مرتبط با حوزه ایمونولوژی

ایمونولوژی (Immunology) شاخه‌ای از علوم زیست پزشکی است که مطالعه ساختار و عملکرد سیستم ایمنی بدن در تمام ارگانیسم‌ها را در برمی‌گیرد. سیستم ایمنی مهم‌ترین نقش را در شناخت بیماری‌ها ایفا می‌کند و همچنین با انواع مختلفی از مکانیسم‌های دفاعی از بدن انسان در برابر عفونت‌ها محافظت می‌کند. ایمونولوژی شامل کلیه واکنش‌های فیزیکی، شیمیایی و […]ادامه مطلب .