لوازم مصرفی آزمایشگاهی

معرفی انواع ظروف کشت سلول

انواع ظروف کشت سلول در آزمایشگاه‌‎های مختلف وجود دارد و هر کدام از آن ظروف کاربرد خاص خود را دارند. در زمان کشت سلول از انواع لوله‌ها، ظروف و ابزارهای مختلف استفاده می‌شود. اگر هر یک از ابزارهای مورد نیاز آزمایشگاه‌ها در زمان کشت سلول وجود نداشته باشد فرآیند کشت سلول با مشکل مواجه خواهد […]ادامه مطلب .