همه چیز درباره کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی

nursing

همه چیز درباره کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی در این مطلب توضیح داده خواهد شده تا داوطلبان شرکت در آزمون ارشد این رشته هنگام انتخاب رشته راه درست را انتخاب کنند. این مطلب در تاریخ ۱ بهمن ۹۲ به روزرسانی شده است.

مقدمه:
خدمات پرستاری یکی از نیازهای روبه تزاید جامعه در حال پیشرفت ایران می باشد. گسترش و توسعه جامعه، رشد جمعیت، افزایش مشکلات سابق و پیدایش مشکلات نوپدید سلامت، همگی از عواملی هستند که نیاز به شناخت و گسترش روش های توسعه سلامت در بزرگسالان را روزافزون می کند. بویژه اینکه گروه بزرگسالان به عنوان عوامل اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی چنانچه سالم باشند به رونق جامعه کمک کرده و در صورت عدم برخورداری از سلامت هزینه های مضاعفی را تحمیل می کنند. با توجه به نقش بی بیدل پرستار در توسعه سلامت این گروه و نظر به ضرورت خدمات تخصصی و عالمان پرستاری، تحصیلات پرستاران در مقطع کارشناسی ارشد و به شکل تخصصی با هدف گیری تأمین مراقبت با کیفیت مطلوب از این گروه سنی در تمام مراحل پیشگیری از سطح اول تا بازتوانی ضروری می نماید. رویکرد این برنامه تربیت نیروی انسانی کارآمد برای ارائه خدمات بالینی و مراتب پرستاری اختصاصی در قالب ارتباط انسانی، اخلاق مدار، و توام با مهارت در جمعیت بزرگسال و در زمینه مشکلات داخلی و جراحی می باشد.
کمیته بازنگری برنامه پرستاری داخلی – جراحی بدین منظور در شواریعالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور تشکیل و برنامه حاضر را با رعایت ویژگی های نگرش به پیشرفت های علمی و انطباق با نیازهای جامعه تدوین نموده است. در تدوین این برنامه تلاش بر این بوده است که ضمن حفظ کلیت مراقبت پرستاری، طبیق با شرایط فرهنگی جامعه، تلفیق دانش نظری و عملکرد بالینی، استفاده از مدلهای پرستاری و توسعه اخلاق حرفه ای؛ دانشجویانی تربیت شوند که خدمات شایسته و درخوری ارائه نمایند.

عنوان و مقطع رشته به فارسی و انگلیسی:
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری (داخلی – جراحی)
Medical-surgical Nursing (MSc)
تعریف رشته:
رشته پرستاری (داخلی – جراحی) شاخه ای از رشته پرستاری است که به تربیت پرستاران متبحر، آگاه، توانمند و متعهد به مراقبت از بیماریهای در مواجهه با مشکلات و بیماریهای داخلی و جراحی می پردازد. دانش آموختگان این رشته با بکارگیری رویکرد مراقبت مبتنی بر شواهد، مددجو محور، جامع و جامعه نگر، با تکیه بر اصول اخلاق و ارتباطات انسانی، نیازهای مددجویان را در ابعاد مختلف شناسایی کرده و در سطوح سه گانه پیشگیری به ارائه خدمات تخصصی مراقبتی می پردازند.

شرایط و نحوه پذیرش در دوره:

–    قبولی در آزمون ورودی مطابق با ضوابط و مقررات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
–    دارا بودن مدرک کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته پرستاری اخذ شده از داخل و خارج از کشور با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ردیف

مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

ضرایب

۱

پرستاری داخلی – جراحی

منابع پیشنهادی: صفر تا صد پرستاری داخلی جراحی

۵

۲

پرستاری بهداشت جامعه

۳

۳

سلامت روان و روان پرستاری

۲

۴

پرستاری کودکان

۱

۵

پرستاری مادران و نوزادان

۱

۶

زبان عمومی

۲

جمع

۱۴

جهت کسب اطلاعات از آخرین تغییرات در مدارک تحصیلی مورد پذیرش و مواد امتحانی و ضرائب آزمون ورودی برای رشته کارشناسی ارشد پرستاري داخلي، به دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های علوم پزشکی مربوط به آن سال تحصیلی و یا لینک های پایین صفحه مراجعه کنید.

جهت مشاهده مطالب مربوط به منابع کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی و مشاهده ظرفیت پذیرش و ضرایب دروس و مدارک مجاز به لینکهای پایین همین مطلب مراجعه کنید.

تاریخچه و سیر تکاملی دوره در جهان و ایران:
همگام با توسعه دانش و تکنولوژی و نیاز به اعتلاء خدمات در نظام سلامت و رفاه اجتماعی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی – جراحی در بیشتر دانشگاه های معتبر دنیا نظیر کانادا، آمریکا، انگلستان، استرالیا و سایر کشورهای پیشرفته دایر گردید. در ایران با حمایت وزارت علوم و آموزش عالی وقت از سال ۱۳۵۴ مجوز برنامه های آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری که به همت پیشکسوتان این رشته خانم ها شفیقه هروآبادی و دکتر سادات سید باقر مداح در انجمن پرستاری ایران تهیه و تدوین شده بود به مراکز آموزش عالی پرستاری دانشگاه ملی سابق (علوم پزشکی شهید بهشتی فعلی)، مرکز پزشکی ایران سابق، انستیتو عالی پرستاری فیروزگر و انستیتو روانپزشکی ایران اعطا و رشته پرستاری داخلی – جراحی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در مهرماه سال ۱۳۵۵ در مرکز پزشکی ایران سابق به پذیرش دانشجو در این مقطع مبادرت کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری برنامه ها، کارشناسی ارشد پرستاری دو برنامه آموزشی تحت عناوین آموزش پرستاری با پنج گرایش (داخلی و جراحی، کودکان، روان پرستاری، سلامت جامعه و مدیریت) و مدیریت خدمات پرستاری با چهار گرایش (داخلی و جراحی، کودکان، روانپرستاری، سلامت جامعه) تصویب و به تدریج دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده های پرستاری وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی در استانهای بزرگ کشور از سال ۱۳۶۱ موفق به اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری گردیدند. در آخرین مصوبات (سال ۱۳۷۴) پرستاری داخلی – جراحی به عنوان یک گرایش در دو برنامه، دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش پرستاری و کارشناسی ارشد مدیریت خدمات پرستاری بوده است.

جایگاه یا جایگاه های شغلی دانش آموختگان:
۱٫    مراکز درمانی (بیمارستان ها)
۲٫    مراکز مشاوره و خدمات پرستاری
۳٫    مراکز نگهداری و آسایشگاه ها
۴٫    مراکز مراقبت های تسکینی
۵٫    مراکز ارائه خدمات طب مکمل مجاز
۶٫    مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
۷٫    اورژانس های پیش بیمارستانی
۸٫    کارخانجات و مراکز صنعتی
۹٫    پژوهشکده ها و مراکز تحقیقات و شرکتهای دانش بنیان، مراکز رشد
۱۰٫    عرصه های طب ورزشی
۱۱٫    سایر عرصه های نیازمند به مراقبت پرستاری از بزرگسالان

فلسفه (ارزش ها و باورها):
در تدوین این برنامه، بر ارزش های زیر تأکید شده است:
•    انسان به عنوان جانشین خدا دارای کرامت، قداست، حرمت و منزلت والایی بوده و از حقوق همه جانبه به منظور ارتقاء سلامت برخوردار می باشد.
•    اعتقاد به مرجعیت علمی و تلاش در جهت دستیابی به قله های دانش و خردورزی در پرستاری از ارزشهای نهادینه در پرستاری است.
•    تلاش در نیل به عدالت در سلامت و آموزش پزشکی تعهد دائمی حرفه پرستاری است و هرگونه برنامه ای مبتنی بر آن ارزشمند است.
•    پیشرفت و رعایت عدالت اجتماعی در ارائه مراقبت های بهداشتی به انسان در جهت رفع نیازهای بیولوژیکی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی امری ضروری است.
•    این برنامه بر پیشگیری از بیماری و ناتوانی و ارتقاء سلامت در تمام سطوح آن تأکید دارد.
•    حق دریافت آموزش های لازم و مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به سلامت مددجو از حقوق اصلی اوست.
•    مراقبت های جامع و جامعه نگر پرستاری در راستای تأمین سلامت کامل مددجویان، با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی در حیطه های بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صورت می پذیرد.
•    راهبرد آموزشی این برنامه بر محوریت دانشجو به عنوان عنصر اصلی آموزش تنظیم شده است.
•    برنامه های آموزش پرستاری در این مقطع در جهت تربیت افراد به منظور رسیدن به خلاقیت، ابتکار، شایستگی، خودباوری، خودکفایتی و دانش پذیری می باشد.
•    راهبرد آموزشی غالب در این برنامه تقویت روحیه یادگیری و خودآموزش مادام¬العمر می باشد.
•    در این برنامه آموزشی بر استفاده از فنون و روش های جدید آموزشی تأکید شده است.
•    دانش آموختگان این مقطع از توانمندیهای بالقوه خود در جهت قضاوت، رشد و شکوفایی حرفه پرستاری و اخلاق انسانی بهره برده و افرادی مسئول، کارآمد و اثربخش در جایگاه خود می باشند.

دورنما (چشم انداز یا آینده شغلی پرستاری داخلی جراحی )
در ۱۰ سال آینده، این دوره در کشور، از لحاظ استانداردهای آموزشی، تولیدات پژوهشی و ارائه خدمات پرستاری به مردم، در منطقه در ردیف کشورهای برتر مطرح خواهد شد.
رسالت (ماموریت):
رسالت این دوره، تربیت پرستاران متبحر، توانمند، مسئولیت پذیر، اخلاق مدار و جامع نگر است که با بکار بستن تفکر انتقادی و با تکیه بر کاربرد علوم پرستاری مبتنی بر شواهد، مددجویان را در سطوح جامعه: مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی یاری می نماید.

پیامدهای مورد انتظار از دانش آموختگان:
دانش آموختگان این دوره قادر خواهند بود:
•    مشکلات مددجویان را در قالب تشخیص های پرستاری تعیین نمایند.
•    برای برطرف کردن مشکلات مددجویان برنامه مراقبتی تدوین نمایند.
•    برنامه ارتقاء سلامت مددجویان را اجرا و ارزشیابی کنند.
•    از بیماران بزرگسالان در عرصه های مختلف مراقبت نمایند.
•    در نقش آموزشی از عهده برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی آموزش دانشجویان، همکاران، مددجویان و خانواده آنها برآیند.
•    در تدوین سیاست های مرتبط با ارتقاء سلامت بزرگسالان مشارکت فعال داشته باشند.

نقش های دانش آموختگان در جامعه
دانش آموختگان این رشته در نقش های زیر در جامعه انجام وظیفه خواهند کرد:
مراقبتی        آموزشی پژوهشی    مشاوره ای    تشخیصی (پایش)
پیشگیری    مولد            مدیریتی
وظایف حرفه ای دانش آموختگان به ترتیب هر نقش به شرح زیر است:
در نقش مراقبتی
–    برقراری ارتباط مناسب با مددجو، خانواده و اعضای تیم سلامت
–    مشارکت و همکاری با سایر اعضاء گروه سلامت در ارائه خدمات به بیماران
–    ارائه خدمات پرستاری جامع در حیطه بهداشتی درمانی با رویکرد سلامت محور و خانواده محور به بیماران
–    ارائه خدمات تخصصی پرستاری مبتنی بر شواهد در بیماران حاد، مزمن، کم توان و ناتوان
–    بررسی و تشخیص نیازهای مددجو و خانواده، اولویت بندی آنها و ارایه تدابیر پرستاری و ارزشیابی مداخلات انجام شده
–    پیگیری وضعیت سلامت مددجو و خانواده با انجام بازدید و ارائه مراقبت های خاص پرستاری و آموزش های ضروری در منزل
–    همکاری با سایر اعضاء گروه سلامت در ارائه خدمات
–    رعایت و اجرای اصول اخلاقی و حفظ حقوق مددجو و خانواده
در نقش آموزشی
–    آموزش مددجو، خانواده و جامعه در سه سطح پیشگیری
–    بکارگیری شواهد و مستندات علمی روز در آموزشها
–    استفاده از اطلاعات و دانش جدید و به کارگیری آنها در جهت بهبود ارایه خدمات پرستاری در حیطه های بهداشتی و تخصصی
–    تهیه محتوا و انتخاب نرم افزارهای کمک آموزشی
–    نیازسنجی، برنامه ریزی و برگزاری برنامه های آموزشی (بازآموزی و حین خدمت) براساس نیازهای کارکنان پرستاری
–    مشارکت و همکاری با دانشگاه های علوم پزشکی در آموزش بالینی دانشجویان مقطع کارشناسی
–    راهنمایی و تسهیل روند آموزشی دانشجویان پرستاری در عرصه های تخصصی بالینی
در نقش پژوهشی
–    همکاری در طراحی، انجام و توسعه پژوهش ها با مسئولین نظام سلامت
–    بررسی زمینه ها و نیازهای پژوهشی و تدوین طرح های متناسب و ارائه آن به مسئولیت سلامت
–    استفاده از روش های مختلف و فناوریهای جدید در انجام پژوهش های کاربردی در حوزه های مختلف سلامت بزرگسلان
–    انتشار و ارائه نتایج تحقیقات به مسئولین سلامت
–    مشارکت در ایجاد و توسعه پایگاههای تحقیقاتی – جمعیتی (Population Lab) به منظور ارائه خدمت در ارتباط مستقیم با جامعه تحت پوشش
–    مشارکت در ایجاد و گسترش مراکز پژوهش و توسعه (Research & Development) در عرصه های پیشگیری، درمان و توانبخشی بزرگسالان
در نقش مشاوره ای
–    ارائه مشاوره به مددجو، خانواده و جامعه در سه سطح پیشگیری
–    ارجاع مددجو و خانواده به متخصص بالینی در موارد نیاز به خدمات تخصصی بالینی
در نقش تشخیصی (پایش)
–    بررسی و تشخیص نیازهای مراقبتی فرد، خانواده و جامعه بعنوان مددجو
–    تشخیص مشکلات سلامت مددجویان و گزارش به پزشک مسئول
در نقش پیشگیری
–    بررسی و تشخیص مشکلات بالقوه سلامت بزرگسالان و تعیین راهکارهای مقابله ای مبتنی بر شواهد و ارائه به مسئولین واحد تحت پوشش
–    مشارکت در برنامه های غربالگری نظام سلامت

در نقش مولد
–    تولید دانش و فناوری در زمینه سلامت بزرگسالان
–    تولید و معرفی الگوهای مراقبت پرستاری بومی متناسب با هنجارهای فرهنگی جامعه اسلامی
–    تولید الگوها و بسته های آموزشی دانشجویان، همکاران و مددجویان
–    تولید ابزارهای پژوهشی و شاخص های مربوط به سلامت بزرگسالان
در نقش مدیریتی
–    تعیین، ثبت، پیگیری، ارزیابی و اولویت بندی مشکلات نظام ارائه خدمات مراقبت بزرگسالان و ارائه به مسئولان مربوطه
–    بررسی و ارزیابی چالش¬های اخلاقی و طراحی راهکارهای توسعه اخلاق حرفه¬های و ارائه به مسئولین مربوطه
–    ارزشیابی نحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی در بخش¬های مختلف با توجه به استانداردها و شواهد موجود به منظور بازنگری، تغییر و اصلاح در صورت-لزوم
–    مشارکت در تدوین و متناسب¬سازی استانداردها با نیازهای جامعه، همگام با پیشرفتهای علمی
–    تهیه و تدوین راهکارهای پیشگیری از مشکلات سلامتی در زمینه های مرتبط
–    ایفای نقش حاکمیت بالینی

توانمندی و مهارت های اصلی مورد انتظار
(Expected Competencies)
الف- توانمندیهای عمومی مورد انتظار: (General Competencies)
–    مهارتهای ارتباطی (برقراری ارتباط اخلاق مدارانه با مددجویان، همکاران، دانشجویان)
–    تعامل بین بخشی (برقراری ارتباط موثر سازمانی با اعضاء تیم سلامت)
–    آموزش مددجویان و خانواده آنها و دانشجویان
–    پژوهش (تدوین و اجرای طرح های پژوهشی در حوزه سلامت بزرگسالان)
–    تفکر نقادانه (نقد نظام ارائه خدمات سلامت بزرگسالان در سطوح خرد و کلان)
–    نگارش مقالات علمی (در زمینه های مرتبط با سلامت بزرگسالان)
–    مهارت های حل مسئله (شناخت و حل مسائل سلامت بزرگسالان در سطوح مختلف جامعه)
–    کار در محیط های حرفه ای مرتبط با سلامت بزرگسالان از قبیل بیمارستان و آسایشگاه و …
–    مهارت های مدیریتی (برنامه ریزی، سازماندهی، ارزشیابی رهبری و هدایت موضوعات مرتبط با نظام سلامت بزرگسالان)
–    تصمیم گیریهای مبتنی بر شواهد (استفاده از شواهد پژوهشی در ارتقاء سلامت بزرگسالان)
–    برنامه ریزی، پایش، نظارت و ارزشیابی برنامه های مرتبط با سلامت بزرگسالان
–    کنترل کیفی رویه ها در مراکز ارائه خدمات سلامت بزرگسالان
–    سالم سازی فیزیکی و روانی محیط کار
–    استفاده از وسایل موجود در بخش های بزرگسالان و مراکز بهداشتی درمانی
–    حرفه ای گرایی
–    خود ارتقایی مادام العمر
–    درخواست و ارائه مشاوره

جهت مشاهده مطالب مربوط به منابع کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی و مشاهده ظرفیت پذیرش و ضرایب دروس و مدارک مجاز به لینکهای پایین مراجعه کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *