سوالات رایج پزشکان در مورد برنامه پزشک خانواده و پاسخ به آنها

سوالات رایج پزشکان در مورد برنامه پزشک خانواده

سوالات رایج پزشکان در مورد برنامه پزشک خانواده و پاسخ به آنها

رییس ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده به ۲۱ پرسشی که پزشکان برنامه پزشک خانواده به صورت مکاتبه ای یا از طریق سایت وب­دا مطرح کرده بودند پاسخ داد.به گزارش خبرنگار وب­دا متن سئوالات و پاسخ های دکتر محمد شریعتی به شرح زیر است:

اشتغال پزشکان عضو طرح پزشک خانواده در سایر مشاغل به چه صورت است؟

بر اساس مفاد دستور عمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری نسخه ۰۲ پزشکان عضو تیم سلامت مجاز به اشتغال به خدمات بالینی در مرکز دیگری بجز یک پایگاه پزشک خانواده ( مطب انطباق یافته) یا مرکز مجری نمي باشند. بدین ترتیب اشتغال پزشکان خانواده در مرکز یا پایگاه دیگری در شیفت و  شهرستان متفاوت و یا سایر انواع مراکز ارائه خدامت بالینی مانند MMT، مراکز کنترل و درمان دیابت، ……. امکان پذیر نخواهد بود. شایان ذکر است اشتغال پزشکان شاغل در ستاد های اجرایی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور یا سایر ارگان های دولتی مانند تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی در شیفت صبح و بعنوان کارشناس (نه پزشک ارائه دهنده خدمات بالینی) بلامانع می باشد. بدیهی است در چنین شرایطی جمعیت تحت پوشش این پزشکان در ساعاتی که پزشک خانواده آنان مانند سایر پزشکان در محل ارائه خدمات بالینی ( پایگاه پزشک خانواده یا مرکز مجری) حضور ندارند، نمی توانند به مرکز دیگری مراجعه کنند. البته مراجعه در ساعات شیفت شب به مراکز شبانه روزی، مراکز معین و اورژانس بیمارستانها از این قاعده مستثنی می باشد.

همکاری پزشکانی که نمی توانند به صورت تمام وقت با این طرح همکاری کنند چگونه خواهد بود؟

برابر مفاد نسخه ۰۲ ( فصل پنجم صفحه ۷۱ ) پزشکاني که نمي توانند يا نمي خواهند بصورت دو شيفته و تمام وقت در برنامه پزشک خانواده شرکت کنند، مي توانند مشروط به پيشنهاد و موافقت ستاد اجرايي شهرستان با کاهش حداکثر جمعيت تحت پوشش متناسب با ساعت کار در برنامه شرکت کنند.

فعالیت های مراکزی نظیر ترک اعتیاد و کلینیک ها چه می شود؟

ادامه فعاليت مراکزي مانند مراکز ترک اعتياد، رژيم درماني، کلینیک دیابت، مراکز طب سنتی، انواع طب مکمل دارای مجوز ، مشاوره بيماريهاي رفتاري، مراکز درمان سل، مطب مامایی و….. کماکان تا زمان تصميم گيري جديد، بلا مانع باقي خواهد ماند.

اجرای برنامه در ارگان های خاص چگونه است؟

در صورتی که سایر بیمه ها مانند بانک ها و …..  تعهدات موجود در نسخه ۰۲ را بپذیرند و این موضوع را به ستاد اجرایی کشوری اعلام نمایند، امکان استفاده از مزایای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری برای بیمه شدگان آن ارگانها مهیا خواهد شد.

تسهیلاتی که برای پزشکان خانواده در مناطق محروم و روستایی در نظرگرفته شده چیست؟

به منظور تشویق پزشکان خانواده مناطق روستایی ضمن اخذ مصوبه هیات محترم دولت مبنی بر افزایش سرانه روستا که منجر به افزایش سرانه روستا که منجر به افزایش قابل قبول درآمد این عزیزان می شود، امکان ورود تسهیل شده به دوره MPH و تخصص پزشکی خانواده برای پزشکان خانواده ( به عنوان مهمترین مشوق و زمینه ساز ارتقاء شغلی برای آنان فراهم شده است.

آیا درمانگاه های خصوصی هم می توانند با این طرح همکاری کنند؟

کلیه درمانگاهها و کلینیکهای دولتی و غیر دولتی (خصوصی ) و می توانند از طریق عقد قرارداد و با رعایت مندرجات نسخه ۰۲ همکار اجرای برنامه در سطح مناطق شهری باشند. بدیهی است پزشکان عمومی و متخصص شاغل در این مرکز نیز با رعایت مفاد نسخه ۰۲ پزشک می توانند طرف قراداد برنامه باشند. همکچنین کلیه واحدهای پاراکلینیک موجود در سطح شهر چه واحدهای داخل درمانگاهها و چه واحدهای مستقل می توانند از طریق عقد قرارداد و با رعایت مندرجات نسخه ۰۲ همکار اجرای برنامه در سطح مناطق شهری باشند.

آیا امکان مراجعه به سطوح بالاتر برنامه بدون طی مسیر چرخه در نظر گرفته شده در برنامه وجود دارد؟

برابر مفاد نسخه ۰۲ ( فصل پنجم بند ۴۹ صفحه ۸۷ و ۸۸ ) در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری مشوق های لازم برای رعایت ارسال    پس خوراند از سوی پزشکان متخصص و فوق تخصص در نظر گرفته شده است. و همچنین با در نظر گرفتن مشوق های لازم برای بیمه شدگانی که در     مسیر ارجاع حرکت می کنند امکان مراجعه افراد به خدمات سطح ۲ و۳ خارج از سیستم ارجاع بسیار کاهش خواهد یافت و نیز با توجه به افزایش قابل قبول پرداختی در سطح دو و سه برابر نسخه ۰۲ انتظار می رود در صورت اطلاع رسانی صحیح و کامل کلیه ارائه کنندگان خدمات در سطوح فوق وارد برنامه شوند.

آیا افراد می توانند پزشکی از خانواده خود را به عنوان پزشک خانواده انتخاب کنند؟

با اینکه توصیه می شود پزشکان، پزشک خانواده دیگری را به عنوان پزشک خانواده خود انتخاب کنند اما انتخاب پزشک خانواده توسط خانواده خودش بلامانع است. بدیهی است پزشکان محترم نیز برای استفاده از مزایای دفترچه بیمه برای خود و خانواده محترمشان باید قواعد برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را رعایت نمایند.

با توجه به اعلام آمادگی برخی دانشگاه های علوم پزشکی در استان ها برای افتتاح این برنامه، برنامه پزشک خانواده در این استان ها چه وقت افتتاح می شود؟

از آنجایی که با توجه به برنامه های عملیاتی اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری ارسال شده از سوی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، در حال حاضر تعداد قابل توجهی از استانهای کشور در فاز افتتاح و استقرار برنامه قرار  دارند با توجه به برنامه ریزی های بعمل آمده در ستاد اجرایی کشوری، افتتاح برنامه، توسط ستاد اجرایی کشوری، در سطح استانهای کشور منوط به تایید مبتنی بر نمره کسب شده در فرایند مذکور بوده و پیش از اتمام این فرایند، افتتاح برنامه امکان پذیر نخواهد بود.

دریافت خدمات در بعد از ساعات فعالیت موظفی در این طرح چگونه است؟

دریافت خدمات بالینی در ساعات بعد از ساعات فعالیت موظفی پزشکان خانواده از مراکز شبانه روزی ، مراکز معین و اورژانس بیمارستانها با رعایت مندرجات نسخه ۰۲ بلامانع می باشد.

ویزیت بیماران آزاد توسط پزشکان خانواده به چه شکل خواهد بود؟

هر چند بر اساس مندرجات نسخه ۰۲ پزشکان خانواده پس از تکمیل سقف ۲۵۰۰ نفر و ارائه خدمات کامل به افراد تحت پوشش منع قانونی برای ویزیت سایر بیماران با تعرفه آزاد ندارند، اما با توجه به حجم فعالیتهای در نظر گرفته شده در بسته خدمات قاعدتا” پزشکان خانواده زمان باقی مانده ای برای ویزیت بیماران آزاد نخواهند داشت. در هر حال ویزیت بیماران آزاد نباید مانع انجام وظایف محوله به تیم سلامت گردد. در غیر اینصورت مشکلاتی ناشی از این اقدام در نمره پایش پزشکان و سایر اعضای تیم سلامت اثر گذار خواهد بود.

آیا در این طرح مراجعه بیمار به داروخانه ها و کلنیک ها محدود به موارد خاص می شود؟

افراد تحت پوشش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اجباری در مراجعه به داروخانه یا مراکز ارائه خدمات پاراکلینیک خاص ندارند و به شرط رعایت مسیر ارجاع، مجاز به مراجعه به هر داروخانه یا مرکز پاراکلینیک و استفاده از مزایای ناشی از حرکت در مسیر ارجاع خواهند بود.

آیا خانواده های مستاجر با تغییر مکان باید پزشک خود را تغییر دهند؟

بر اساس مصوبه مورخ ۲۳/۵/۹۱  ستاد اجرایی شهرستان می تواند  برای تسهیل در امور ، شرط فاصله یک ونیم کیلومتر برای ثبت نام مردم  نزد پزشک خانواده را مطابق شرایط شهرستان ، تغییر یا تعدیل نماید. از این رو در صورت تمایل خانوارهای مستاجر نیازی به تغییر پزشک خانواده به دلیل تغییر در آدرس محل سکونت وجود ندارد.

اجرای برنامه پزشک خانواده در اماکن خاص مانند پادگان ها و زندان ها چگونه است؟

با توجه به آنکه عموماً اماکنی مانند پادگانها، زندانها، سرای سالمندان و مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست دارای درمانگاه و پزشک مقیم هستند، به شرط قرار گرفتن جمعیت ساکن در این اماکن تحت پوشش یکی از سازمانهای بیمه گر ، پزشک موجود می تواند با برابر نسخه ۰۲ به عنوان پزشک خانواده قلمداد شده و این افراد نیز از مزایای برنامه پزشک خانواده بهره مند شوند، بدیهی است در صورت نبود پزشک در این مراکز ، این افراد می توانند با رعایت مقررات یکی از پزشکان خانواده واجد شرایط را به عنوان پزشک خانواده خود انتخاب نمایند.

آیا سازمان های بیمه گر می توانند با مرکز یا داروخانه های متمایل به اجرای این برنامه قرارداد نبندند؟

سازمانهای بیمه گر موظف هستند با تمامی مراکز ارائه خدمات پاراکلینیک و د اروخانه ها به شرط ابراز تمایل و رعایت مقررات،  قرارداد منعقد کنند.

فعالیت پزشکانی که هنوز پروانه مطب ندارند با این طرح به چه شکل است؟

پزشکان مشمول قانون طرح نیروی انسانی و پزشکان رسمی و پیمانی برای فعالیت در مراکز مجری نیازی به پروانه مطب ندارند. ولی پزشکانی که از بخش غیر دولتی متقاضی ارائه خدمات بالینی در مراکز بهداشتی درمانی و یا سایر مراکز مجری وابسته به سایر ارگانهای دولتی یا عمومی غیر دولتی هستند می بایست پروانه مطب داشته باشند. بدیهی است داشتن پروانه دائم طبابت برای تمامی پزشکان چه رسمی و پیمانی و …براي فعاليت پزشکان در بخش غیر دولتی ضروری است.

اگر پزشک شاغل در برنامه بخواهد منتقل یا جابجا شود همکاری اش با برنامه چه می شود؟

جابجایی محل خدمت پزشکان و سایر نیروهای رسمی پس از اجرای برنامه کماکان مشمول قوانین موجود خواهد بود و پزشک جدید ، پزشک خانواده افراد تحت پوشش می باشد مگر آنکه افراد تحت پوشش خود مایل به تغییر پزشک خانواده خود باشند.

دریافتی ماماها و پرستاران متمایل به همکاری با برنامه چگونه است؟

 میزان دریافتی ماماها و پرستاران بخش غیر دولتی که متقاضی همکاری با پزشکان خانواده نیمه وقت ( فعال در یک شیفت کاری) باشند ، متناسب با تعدیل ساعت کاری ، کاهش خواهد یافت. شایان ذکر است یک پرستار /ماما می تواند با دو پزشک نیمه وقت در دو شیفت متفاوت در یک یا دو مرکز جداگانه همکاری داشته باشد.

در مورد ساعات پاسخگویی تلفنی به بیمار که برای پزشکان در نسخه ۰۲ برنامه مقرر شده است توضیح دهید.

با توجه به مصوبات ستاد اجرایی کشوری برنامه پزشک خانواده ونظام ارجاع پزشکان خانواده موظف هستند در تمام ساعات شبانه روز بجز ساعت ۱۰ شب تا ۷ صبح با قرار دادن شماره تماس خود در اختیار مرکز Call Center  به تمام تماس های تلفنی احتمالی برقرار شده از سوی مرکز Call Center پاسخ داده و نسبت به ارائه مشاوره و نسبت به ارائه مشاوره و راهنمایی اقدام کنند.

اگر جمعیت تحت پوشش پزشک به حدنصاب نرسد اجرای برنامه متوقف می شود؟

در سه ماهه اول شروع به کار پزشک خانواده که ممکن است جمعیت تحت پوشش وی کمتر از ۵۰۰ نفرباشد، کلیه سازمانهای بیمه صرفاً به تعداد افراد بیمه شده ی  ثبت نام کرده نزد هر پزشک، به وی سرانه پرداخت خواهند کرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *