logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

علیرضا نیکبخت نصرآبادی، عضو کمیته تدوین برنامه کارشناسی ارشد پرستاری طب سنتی اظهار کرد: برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد طب سنتی و مکمل در مرحله تدوین است و مراحل نهایی را طی می کند.

وی ادامه داد: برنامه آموزشی پرستاری طب سنتی و مکمل تا پیش از پایان سال 90 نهایی و برای تصویب به بورد پرستاری و طب سنتی وزارت بهداشت اعلام می شود تا در شورای عالی برنامه ریزی به تصویب برسد. تاکنون مطالعات ضرورت سنجی انجام، فرم های مربوطه تکمیل و دروس پایه، عمومی و تخصصی نیز مشخص شده است.

عضو کمیته تدوین برنامه کارشناسی ارشد پرستاری طب سنتی با بیان اینکه کار تدوین محتوای این دوره آموزشی در حال انجام است، افزود: گروه کارشناسی خبره ای در دانشگاه علوم پزشکی تهران وظیفه تهیه محتوای این دوره آموزشی را برعهده دارند.

نیکبخت نصرآبادی اظهار امیدواری کرد، تا یک ماه آینده کل برنامه، محتوا و جزئیات برنامه، شیوه های ارزشیابی، نحوه ورود و فارغ اتحصیلی دانشجو نهایی شود.

وی گفت: مباحث تخصصی پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد مطرح می شود و رشته طب سنتی نیز از جمله این موارد تخصصی است که بنابر درخواست و اعلام نیاز دانشکده طب سنتی برنامه آموزش پرستاری طب سنتی و مکمل در مقطع کارشناسی ارشد در حال تدوین و طراحی است.

عضو کمیته تدوین برنامه کارشناسی ارشد پرستاری طب سنتی یادآور شد: در پرستاری عمومی و جنرال یکسری مباحث عمومی اعم از مراقبت های عمومی، نحوه ارتباط پرستار با بیمار، مهارتهای فنی و تکنیکال، نحوه پانسمان، تزریقات، احیاء و... برای رشته پرستاری در نظر گرفته شده است اما مباحث تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری است.