sex geschichten - sex geschichten - sex stories - sex stories - sex geschichten - xnxx - sex geschichten - xnxx - porno - xhamster - xhamster - hd porno - sex geschichten - xvideos - sex videos - xvideos - brazzers - sex geschichten - pornhub - redtube - sex geschichten - sex stories - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - brazzers - porno - porno - brazzers - youporn - brazzers - hd porno - sex geschichten - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - porno - xhamster - xnxx - xnxx - sex geschichten - xnxx - xnxx - xvideos - youporn - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - youporn - xhamster - youporn - redtube - youporn - redtube - xnxx - xhamster - pornhub - xnxx - pornhub - xnxx - pornhub - youporn - youporn - brazzers - redtube - pornhub - redtube - porno hd - xvideos - hd porno

logo

انتخاب رشته

انتخاب آزمون

منابع کنکور کارشناسی ارشد هوشبری ۹۹ پس از کشمکش بسیار در نهایت با عنوان کارشناسی ارشد آموزش هوشبری در دفترچه منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99 بطور رسمی قرار گرفت. بنابراین ما در کنکور ارشد پیش رو، ارشد رشته هوشبری را خواهیم داشت. منابع و رفرنس های رسمی اعلام شده از سوی مرکز سنجش به قرار زیر است.

درس فیزیولوژی که رفرنس اصلی آن گایتون (آخرین ویرایش) است. جزئیات دقیق تر برای منبع فیزیولوژی در آزمون ارشد آموزش هوشبری در سطر زیر آورده شده است:

 Guyton A.C. Textbook of Medical Physiology. Elsevier. Latest ed

درس اصول و روش های بیهوشی که منبع اصلی آن کتاب اصول بیهوشی میلر بوده و دو منبع دیگر نیز بدان اضافه شده است. جزئیات بیشتر در زیر:

1-Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingstone.

2-J0hn Nagelhout. & Karen L.Zaglaniczny. Nurse Anesthesia. Elsevier / Saunders. Latest ed.

3- Nagelhout J. and et.al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest Ed.

درس بیهوشی و بیماری های همراه که علاوه بر میلر و جان نایگلوت، یک رفرنس دیگر به عنوان منابع کنکور ارشد هوشبری در درس بی هوشی و بیماری های همراه اعلام شده است.

 1-Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingstone.

2-J0hn Nagelhout. & Karen L.Zaglaniczny. Nurse Anesthesia. Elsevier / Saunders. Latest ed.

3-Robert K. Stoelting; et.al. Anesthesia and Co-Existing Disease. Sunders/elsevier. Latest Ed.

داروشناسی اختصاصی هوشبری یکی دیگر از مواد امتحانی در آزمون کارشناسی ارشد آموزش هوشبری است که منابع مورد طراحی در زیر ذکر شده اند.

1- John Nagelhout. & Karen L.Zaglaniczny. Nurse Anesthesia. Elsevier / Saunders. Latest ed.

2-Robert K. Stoelting, Ronald D.Miller. Basics of Anesthesia. Churchill Livingstone. Latest ed.

 درس مراقبت های ویژه به عنوان ماده امتحانی پنجم در کنکور ارشد هوشبری است که منابع اعلام شده از سوی وزارت بهداشت شامل کتاب زیر است.

Paul Marino. The ICU book. Wolters Kluwer Health. Latest ed.

درس مبانی آموزش پزشکی ماده امتحانی ششم در آزمون ارشد آموزش هوشبری است که دو منبع فارسی زیر برای آن در کنکور بعنوان مرجع معرفی شده است.

مقدمات مدیریت آموزش، دکتر علی علاقه بند (ویرایش ششم) سال 1394 انتشارات روان فصل 1 الی 12 اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف ویراست هفتم سال 96 انتشارات دوران فصل اول و دوم